Kuntoutuksen kehittäminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuksen kehittäminen

Voit osallistua kuntoutuksen kehittämiseen osana Kelan johtamaa hanketta tai hakemalla rahoitusta omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Kuntoutuksen kehittäminen kohdentuu pääasiassa Kelan järjestämään kuntoutukseen. Kehittäminen voi kohdentua myös yhteiskunnallisesti merkittäville kuntoutuksen alueille, jotka sijoittuvat Kelan kuntoutuksen, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin rajapinnoille.

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja voidaan käyttää sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Tämä perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (finlex.fi).

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen neljävuotissuunnitelmassa (pdf) määritellään rahamäärän kohdentaminen ja kehittämisen painopisteet. Eduskunta päättää vuosittain, kuinka paljon kuntoutuksen tutkimukseen ja kehittämiseen on käytettävissä rahaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.4.2024