Opintotukiajan pidennys | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tukiajan pidennys

Jos et ole pystynyt suorittamaan tutkintoasi loppuun tutkinnon enimmäistukiaikana, voit saada tukiajan pidennystä yhteensä enintään 9 kuukautta.

Voit saada pidennyksen vain, jos voit osoittaa, että opintosi ovat viivästyneet sairauden tai muun erityisen painavan syyn takia. Muu erityisen painava syy voi olla esimerkiksi vaikea elämäntilanne, kuten

 • avo- tai avioero
 • onnettomuus
 • rikoksen uhriksi joutuminen
 • läheisen henkilön sairaus tai kuolema
 • koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne
  • Selvitä hakemuksessasi, miten koronaepidemia viivästytti opintojasi.

Erityisen painavana syynä voidaan pitää myös opintojen järjestämisvaikeuksia tilanteessa, jossa sinulla ei ole ollut mahdollisuutta suorittaa opintoja. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa 

 • opetusta ei ole ollut tarjolla
 • pakolliset kurssit ovat olleet samaan aikaan
 • pakollinen opintojakso on ollut suoritettavissa vain harvoin etkä ole voinut sinusta riippumattomasta syystä suorittaa opintojaksoa aikaisemmin.

Pidennystä ei voida myöntää sillä perusteella, että suoritat enemmän opintopisteitä kuin mitä tutkintoosi vaaditaan. Pidennykseen oikeuttavia syitä eivät myöskään ole

 • useamman tutkinnon suorittaminen
 • aiempien opintojen keskeyttäminen
 • työnteko
 • opiskelijajärjestössä toimiminen
 • harrastustoiminta
 • opintoalan vaihto.

Pidennys voidaan kuitenkin myöntää, jos olet vaihtanut opintoalaa sairauden, vamman tai muun painavan syyn vuoksi. Kun pidennystä myönnetään, jäljellä olevien opintojen määrällä ei ole merkitystä.

Et voi saada pidennystä, jos olet jo käyttänyt 70, 64 tai 54 tukikuukauden kokonaistukiaikasi.

Enimmäistukiajan pidennystä ei voi saada tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Jos sinulle on jo aiemmin myönnetty enimmäistukiajan pidennys, josta olet käyttänyt vähemmän kuin 9 pidennyskuukautta, sinulle voidaan hakemuksesta myöntää jäljellä oleva enimmäistukiajan pidennys samoihin tai toisiin korkeakouluopintoihin.

Näin haet tukiajan pidennystä

 1. Hae tukiajan pidennystä OmaKelassa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • oma selvityksesi opintojesi viivästymisen syystä ja siitä, miten ja millä ajalla syy on vaikuttanut opintoihisi 
 • lääkärintodistus tai ote OmaKanta-palvelusta (esimerkiksi valokuva tai kuvakaappaus), kun opinnot ovat viivästyneet terveydellisten syiden vuoksi. Kirjaudu OmaKantaan kanta.fin kautta
 • muu viranomaistodistus (jos se on mahdollista), kun opinnot ovat viivästyneet vaikean elämäntilanteen kuten läheisen henkilön sairauden tai rikoksen uhriksi joutumisen vuoksi
 • korkeakoulun todistus opintojen järjestämisvaikeuksista
 • tarvittaessa selvitys siitä, miten koronaepidemia viivästytti opintojasi. Oma vapaamuotoinen selvitys riittää.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen OT 15 (pdf). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan.

Sinun kannattaa hakea pidennystä, kun enimmäistukiaikasi on päättymässä. Voit saada opintotuen aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen. Näet päätöksen myös OmaKelassa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?