Jos suoritat useita korkeakouluopintoja

Jos jatkat korkeakouluopintoja yhden korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, voit saada käyttöösi lisätukikuukausia. Voit käyttää ne ja aiemmasta tutkinnostasi säästyneet tukikuukaudet jatko-opintoihin tai muihin korkeakouluopintoihin. Tämä ei koske alemman korkeakoulututkinnon suorittamista, jos sinut on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa.

Voit saada tukea kaikkiin korkeakouluopintoihisi yhteensä enintään

 • 54 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen
  • Jos suoritat yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloitettua tutkintoa tai tutkintoja, joiden laajuus tai yhteenlaskettu laajuus on vähintään 360 opintopistettä, voit kuitenkin saada tukea yhteensä enintään 57 tukikuukautta.
  • Jos suoritat ulkomaisessa korkeakoulussa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloitettua tutkintoa tai tutkintoja, joiden säännönmukainen kesto tai yhteenlaskettu säännönmukainen kesto on vähintään 6 lukuvuotta, voit kuitenkin saada tukea yhteensä enintään 57 tukikuukautta.
 • 64 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2014–31.7.2017
 • 70 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot ennen 1.8.2014.

Voit kuitenkin saada opintotukea korkeintaan uuden tutkinnon enimmäistukiajan verran.

Opintojen keskeyttäminen

Jos et suorita ensimmäistä tutkintoasi loppuun, et saa käyttöösi lisää tukikuukausia. Sinulla on käytettävissäsi uuden tutkinnon laajuuden mukaiset tukikuukaudet, joista vähennetään jo käyttämäsi tukikuukaudet.

Esimerkki

Opiskelija on käyttänyt yliopisto-opintoihinsa 18 tukikuukautta. Hän keskeyttää ne ja aloittaa uudet opinnot ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakouluopintojen enimmäistukiaika on 37 kuukautta. Koska opiskelija on jo käyttänyt keskeytyneisiin yliopisto-opintoihinsa 18 tukikuukautta, hän voi saada ammattikorkeakouluopintoihinsa enää 19 tukikuukautta (37 kk - 18 kk).

Milloin käytössäsi on yhteensä 54, 64 tai 70 tukikuukautta?

Pääset 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aiemmin suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
 • Sinut on otettu suorittamaan pelkästään erillistä ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi maisteriohjelmassa.

Pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen myönnettävä tukiaika on kuitenkin enintään sen laajuuden mukainen enimmäistukiaika.

Jos suoritat maisteriohjelmassa esimerkiksi 120 opintopisteen laajuista ylempää korkeakoulututkintoa, voit saada sen suorittamista varten enintään

 • 21 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi 1.8.2017 tai sen jälkeen
 • 23 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi 1.8.2014–31.7.2017
 • 28 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014.

Et kuitenkaan pääse 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin, jos et ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa ja suoritat lääke- tai hammaslääketieteen ylempää korkeakoulututkintoa, johon ei kuulu erikseen suoritettavaa alempaa korkeakoulututkintoa.

Jos olet aiemmin suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, pääset 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin seuraavissa tilanteissa:

 • Haet tukea opintoihin ammattikorkeakoulussa.
 • Haet tukea toisen koulutusalan korkeakoulututkintoon.
 • Olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla ja jatkat opintojasi Suomessa.
 • Olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja jatkat opintojasi ulkomailla.
 • Sinut oli otettu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa.

54, 64 tai 70 tukikuukaudesta vähennetään korkeakouluopintoihin aiemmin käyttämäsi tukikuukaudet.

Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, et pääse 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin, jos sinut oli alun perin otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa ja jatkat näiden tutkintojen suorittamista samalla koulutusalalla. Opintojesi enimmäistukiaika määräytyy silloin alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden perusteella.

Esimerkkejä

Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon. Hän on käyttänyt 30 tukikuukautta. Hän alkaa suorittaa 120 opintopisteen laajuista ylempää korkeakoulututkintoa maisteriohjelmassa.

Ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu Maisteriopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014 Maisteriopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017 Maisteriopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen
Opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea maisteriopintoihin enintään
ennen 1.8.2014 28 kk 28 kk 24 kk
1.8.2014–31.7.2017   23 kk 23 kk
1.8.2017 tai sen jälkeen     21 kk

 
Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän alkaa suorittaa uusia korkeakouluopintoja.

Opiskelija on aiemmin käyttänyt korkeakoulutukikuukausia Uudet korkeakouluopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014 Uudet korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017 Uudet korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen
Opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea (kuitenkin enintään suoritettavien opintojen laajuuden mukainen enimmäistukiaika)
30 40 kk 34 kk 24 kk
35 35 kk 29 kk 19 kk
40 30 kk 24 kk 14 kk
45 25 kk 19 kk 9 kk
50 20 kk 14 kk 4 kk
55 15 kk 9 kk 0 kk

Lue lisää