Jos suoritat useita korkeakouluopintoja | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos suoritat useita korkeakouluopintoja

Jos jatkat korkeakouluopintoja yhden korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, voit saada käyttöösi lisätukikuukausia. Voit käyttää ne ja aiemmasta tutkinnostasi säästyneet tukikuukaudet jatko-opintoihin tai muihin korkeakouluopintoihin. Tämä ei koske alemman korkeakoulututkinnon suorittamista, jos sinut on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Lue lisää enimmäistukiajasta alemmassa ja ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Voit saada tukea kaikkiin korkeakouluopintoihisi yhteensä enintään

 • 54 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen
  • Jos suoritat yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloitettua tutkintoa tai tutkintoja, joiden laajuus tai yhteenlaskettu laajuus on vähintään 360 opintopistettä, voit kuitenkin saada tukea yhteensä enintään 57 tukikuukautta.
  • Jos suoritat ulkomaisessa korkeakoulussa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloitettua tutkintoa tai tutkintoja, joiden säännönmukainen kesto tai yhteenlaskettu säännönmukainen kesto on vähintään 6 lukuvuotta, voit kuitenkin saada tukea yhteensä enintään 57 tukikuukautta.
 • 64 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2014–31.7.2017
 • 70 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot ennen 1.8.2014.

Voit kuitenkin saada opintotukea korkeintaan uuden tutkinnon enimmäistukiajan verran.

Opintojen keskeyttäminen

Jos et suorita ensimmäistä tutkintoasi loppuun, et saa käyttöösi lisää tukikuukausia. Sinulla on käytettävissäsi uuden tutkinnon laajuuden mukaiset tukikuukaudet, joista vähennetään jo käyttämäsi tukikuukaudet.

Vaikka keskeytät opintosi, enimmäistukiaikasi määräytyy jatkossakin sen mukaan, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi.

Esimerkki

Opiskelija on käyttänyt yliopisto-opintoihinsa 18 tukikuukautta. Hän keskeyttää ne ja aloittaa uudet opinnot ammattikorkeakoulussa. >Ammattikorkeakouluopintojen laajuus on 210 opintopistettä.

Jos opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa

 • 1.8.2017 tai sen jälkeen, hän voi saada 17 tukikuukautta (35 kk - 18 kk)
 • ajalla 1.8.2014–31.7.2017, hän voi saada 19 tukikuukautta (37 kk - 18 kk)
 • ennen 1.8.2014, hän voi saada 24 tukikuukautta (42 kk - 18 kk).
   

Milloin käytössäsi on yhteensä 54, 64 tai 70 tukikuukautta?

Pääset 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aiemmin suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
 • Sinut on otettu suorittamaan pelkästään erillistä ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi maisteriohjelmassa.

Pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen myönnettävä tukiaika on kuitenkin enintään sen laajuuden mukainen enimmäistukiaika.

Jos suoritat maisteriohjelmassa esimerkiksi 120 opintopisteen laajuista ylempää korkeakoulututkintoa, voit saada sen suorittamista varten enintään

 • 21 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi 1.8.2017 tai sen jälkeen
 • 23 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi 1.8.2014–31.7.2017
 • 28 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014.

Et kuitenkaan pääse 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin, jos et ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa ja suoritat lääke- tai hammaslääketieteen ylempää korkeakoulututkintoa, johon ei kuulu erikseen suoritettavaa alempaa korkeakoulututkintoa.

Jos olet aiemmin suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, pääset 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin seuraavissa tilanteissa:

 • Haet tukea opintoihin ammattikorkeakoulussa.
 • Haet tukea toisen koulutusalan korkeakoulututkintoon.
 • Olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla ja jatkat opintojasi Suomessa.
 • Olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja jatkat opintojasi ulkomailla.
 • Sinut oli otettu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa.

54, 64 tai 70 tukikuukaudesta vähennetään korkeakouluopintoihin aiemmin käyttämäsi tukikuukaudet.

Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, et pääse 54, 64 tai 70 tukikuukauden piiriin, jos sinut oli alun perin otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa ja jatkat näiden tutkintojen suorittamista samalla koulutusalalla. Opintojesi enimmäistukiaika määräytyy silloin alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden perusteella.

Esimerkkejä

Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon. Hän on käyttänyt 30 tukikuukautta. Hän alkaa suorittaa 120 opintopisteen laajuista ylempää korkeakoulututkintoa maisteriohjelmassa.

Opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea maisteriopintoihin enintään
Ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettuMaisteriopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014Maisteriopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017Maisteriopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen
ennen 1.8.201428 kk28 kk24 kk
1.8.2014–31.7.201723 kk23 kk
1.8.2017 tai sen jälkeen21 kk

 
Opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän alkaa suorittaa uusia korkeakouluopintoja.

Opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea (kuitenkin enintään suoritettavien opintojen laajuuden mukainen enimmäistukiaika)
Opiskelija on aiemmin käyttänyt korkeakoulutukikuukausiaUudet korkeakouluopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014Uudet korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017Uudet korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen
3040 kk34 kk24 kk
3535 kk29 kk19 kk
4030 kk24 kk14 kk
4525 kk19 kk9 kk
5020 kk14 kk4 kk
5515 kk9 kk0 kk

Lue lisää