Enimmäistukiaika yliopisto-opinnoissa

Enimmäistukiaikasi riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi läsnä olevana opiskelijana.

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, saat opintotuen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Voit saada opintotuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon.

Vaikka saat opintotuen erikseen alempaan ja ylempään tutkintoon, voit kuitenkin saada tukea enintään niiden yhteenlasketun laajuuden mukaisen enimmäistukiajan. Jos käytät paljon tukikuukausia alemman tutkinnon suorittamiseen, se lyhentää ylemmän tutkinnon tukiaikaa.

Jos käytät alemman tutkinnon suorittamiseen vähän tukikuukausia, saat käyttöösi kaikki ylemmän tutkinnon tukikuukaudet. Alemmasta tutkinnosta ylijäävät tukikuukaudet eivät kuitenkaan pidennä ylemmän tutkinnon enimmäistukiaikaa.

Jos olet saanut aiemmin opintotukea korkeakouluopintoihin, aiemmin käyttämäsi korkeakoulutukikuukaudet vähennetään

 • suoritettavien tutkintojen yhteenlasketun laajuuden mukaisesta enimmäistukiajasta, jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa tai
 • 54, 64 tai 70 tukikuukaudesta, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon (katso Useita korkeakouluopintoja) .

Jäljellä olevat korkeakoulutukikuukaudet käytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Voit kuitenkin saada tukea alemman korkeakoulututkinnon suorittamista varten enintään sen laajuuden mukaisen enimmäistukiajan verran.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten myönnettävä tukiaika tiedetään vasta, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon.

Esimerkki: ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017

Opiskelija suorittaa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa. Hän voi käyttää alempaan tutkintoon 32 tukikuukautta (180 op) ja ylempään tutkintoon 23 tukikuukautta (120 op), yhteensä kuitenkin enintään 50 tukikuukautta.

Hän on käyttänyt aiemmin 17 tukikuukautta kesken jääneisiin korkeakouluopintoihin. Hän voi saada alemman tutkinnon suorittamiseen 32 tukikuukautta. Opiskelija käyttää alemman tutkinnon suorittamiseen 27 tukikuukautta. Hän voi saada ylemmän tutkinnon suorittamiseen vain jäljellä olevat 6 tukikuukautta (50 - 17 - 27 = 6).

Lue lisää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opintotuesta.

Ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen

Opintojesi enimmäistukiaika määräytyy suoritettavan tutkinnon laajuuden perusteella seuraavasti:

 • Jokainen lukuvuosi eli 60 opintopisteen opinnot oikeuttaa 9 kuukauden tukeen.
 • Puolen lukuvuoden eli 30 opintopisteen opinnot oikeuttavat 5 kuukauden tukeen, jos niitä edeltää tai seuraa täysi lukuvuosi.
 • Opintojesi enimmäistukiaika on näin laskettu tukiaika, johon lisätään vielä 3 tukikuukautta.
Tutkinto ja laajuus (alempi + ylempi = yhteensä) Enimmäistukiaika alempaan tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika ylempään tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
Enimmäistukiaika, jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa
yleisin yliopistotutkinto (180 + 120 = 300 op) 30 21 48
psykologian tai musiikin maisteri (180 + 150 = 330 op) 30 26 53
kuvataiteen maisteri (210 + 120 = 330 op) 35 21 53
eläinlääketieteen lisensiaatti (180 + 180 = 360 op) 30 30 57
hammaslääketieteen lisensiaatti* (330 op)     53
lääketieteen lisensiaatti* (360 op)     57

* Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten voit saada opintotuen kerralla koko enimmäistukiajalle.

Enimmäistukiaika on 57 tukikuukautta myös silloin, kun suoritat

 • yliopistossa tutkintoa, jonka laajuus on vähintään 360 opintopistettä,
 • yliopistossa tutkintoja, joiden yhteenlaskettu laajuus on vähintään 360 opintopistettä,
 • ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoa, jonka säännönmukainen kesto on vähintään 6 lukuvuotta, tai
 • ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoja, joiden yhteenlaskettu säännönmukainen kesto on vähintään 6 lukuvuotta.

Esimerkki

Enimmäistukiaikasi on alempaan korkeakoulututkintoon 30 tukikuukautta (180 op) ja ylempään korkeakoulututkintoon 21 tukikuukautta (120 op), yhteensä kuitenkin enintään 48 tukikuukautta.

Jos käytät alempaan tutkintoon enintään 27 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon kaikki 21 tukikuukautta. Jos käytät alempaan tutkintoon kaikki 30 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon 18 tukikuukautta.

Tutkinto Laajuus opintopisteinä Tavoiteaika lukuvuosina Enimmäistukiaika kuukausina
Enimmäistukiaika, jos suoritat vain alempaa tai vain ylempää korkeakoulututkintoa
yleisin ylempi korkeakoulututkinto 120 2 21
psykologian tai musiikin ylempi korkeakoulututkinto 150 2,5 26
yleisin alempi korkeakoulututkinto tai eläinlääketieteen ylempi korkeakoulututkinto 180 3 30
kuvataiteen kandidaatin tutkinto 210 3,5 35

Ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2014–31.7.2017

Opintojesi enimmäistukiaika määräytyy suoritettavan tutkinnon laajuuden perusteella seuraavasti:

 • Jokainen lukuvuosi eli 60 opintopisteen opinnot oikeuttaa 9 kuukauden tukeen.
 • Puolen lukuvuoden eli 30 opintopisteen opinnot oikeuttavat 5 kuukauden tukeen, jos niitä edeltää tai seuraa täysi lukuvuosi.
 • Opintojesi enimmäistukiaika on näin laskettu tukiaika, johon lisätään vielä 5 tukikuukautta.
Tutkinto ja laajuus (alempi + ylempi = yhteensä) Enimmäistukiaika alempaan tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika ylempään tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
Enimmäistukiaika, jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa
yleisin yliopistotutkinto (180 + 120 = 300 op) 32 23 50
psykologian tai musiikin maisteri (180 + 150 = 330 op) 32 28 55
kuvataiteen maisteri (210 + 120 = 330 op) 37 23 55
eläinlääketieteen lisensiaatti (180 + 180 = 360 op)  32 32 59
hammaslääketieteen lisensiaatti* (330 op)     55
lääketieteen lisensiaatti* (360 op)     59
tutkinto, jossa pääaineena Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit (180 + 120 = 300 op) 32 23  55 + 9**

* Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten voit saada opintotuen kerralla koko enimmäistukiajalle.

** Hae lisätukena normaalille opiskeluajalle. Lisätuen myöntämiseen ei tarvita erityisiä syitä.

Esimerkki

Enimmäistukiaikasi on alempaan korkeakoulututkintoon 32 tukikuukautta (180 op) ja ylempään korkeakoulututkintoon 23 tukikuukautta (120 op), yhteensä enintään 50 tukikuukautta.

Jos käytät alempaan tutkintoon enintään 27 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon kaikki 23 tukikuukautta. Jos käytät alempaan tutkintoon kaikki 32 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon 18 tukikuukautta.

Enimmäistukiaika, jos suoritat vain alempaa tai vain ylempää korkeakoulututkintoa
Tutkinto Laajuus opintopisteinä Tavoiteaika lukuvuosina Enimmäistukiaika kuukausina
yleisin ylempi korkeakoulututkinto 120 2 23
psykologian tai musiikin ylempi korkeakoulututkinto 150 2,5 28
yleisin alempi korkeakoulututkinto tai eläinlääketieteen ylempi korkeakoulututkinto 180 3 32
kuvataiteen kandidaatin tutkinto 210 3,5 37

Ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014: opinnot on aloitettu 1.8.2011 tai sen jälkeen

Opintojesi enimmäistukiaika määräytyy suoritettavan tutkinnon laajuuden perusteella seuraavasti:

 • Jokainen lukuvuosi eli 60 opintopisteen opinnot oikeuttaa 9 kuukauden tukeen.
 • Puolen lukuvuoden eli 30 opintopisteen opinnot oikeuttavat 5 kuukauden tukeen, jos niitä edeltää tai seuraa täysi lukuvuosi.
 • Opintojesi enimmäistukiaika on näin laskettu tukiaika, johon lisätään vielä 10 tukikuukautta.
Enimmäistukiaika, jos suoritat alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa
Tutkinto ja laajuus (alempi + ylempi = yhteensä) Enimmäistukiaika alempaan tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika ylempään tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
yleisin yliopistotutkinto (180 + 120 = 300 op) 37 28 55
psykologian tai musiikin maisteri (180 + 150 = 330 op) 37 33 60
kuvataiteen maisteri (210 + 120 = 330 op) 42 28 60
eläinlääketieteen lisensiaatti (180 + 180 = 360 op) 37 37 64
hammaslääketieteen lisensiaatti* (330 op)     60
lääketieteen lisensiaatti* (360 op)     64
tutkinto, jossa pääaineena Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit (180 + 120 = 300 op) 37 28 64

* Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten voit saada opintotuen kerralla koko enimmäistukiajalle.

Esimerkki

Enimmäistukiaikasi alempaan korkeakoulututkintoon on 37 tukikuukautta (180 op) ja ylempään korkeakoulututkintoon 28 tukikuukautta (120 op), yhteensä enintään 55 tukikuukautta.

Jos käytät alempaan tutkintoon enintään 27 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon kaikki 28 tukikuukautta. Jos käytät alempaan tutkintoon kaikki 37 tukikuukautta, voit saada ylempään tutkintoon 18 tukikuukautta.

Enimmäistukiaika, jos suoritat vain alempaa tai vain ylempää korkeakoulututkintoa
Tutkinto Laajuus opintopisteinä Tavoiteaika lukuvuosina Enimmäistukiaika
ylempi korkeakoulututkinto ulkomaalaiselle 90 1,5 24
yleisin ylempi korkeakoulututkinto 120 2 28
psykologian tai musiikin ylempi korkeakoulututkinto 150 2,5 33
alempi korkeakoulututkinto tai lääketieteen tai eläinlääketieteen ylempi korkeakoulututkinto 180 3 37
kuvataiteen kandidaatin tutkinto 210 3,5 42