Lääkemääräyspalaute

Kela on lähettänyt lääkäreille palautetta lääkemääräyksistä vuodesta 1997 alkaen. Vuodesta 2017 alkaen palautetta on lähetetty kohdennetusti.

Toinen lähetyserä kohdennetusta lääkemääräyspalautteesta postitettiin marraskuussa

Kela lähetti palautekirjeen niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, joiden määräämällä reseptillä oli Kelan rekisteritietojen mukaan ostettu vuonna 2018 oksikodonia tai fentanyyliä. Kyseiset potilaat olivat ostaneet vuonna 2018 vähintään kolmen kuukauden lääkkeet, eivätkä sairastaneet syöpää. Kirjeen liitteenä lähetettiin professori Eija Kalson kirjoitus Oksikodonin ja fentanyylin käyttö avohoidossa (pdf).

Kirje lähetettiin puolelle poimituista lääkäreistä toukokuussa, loput saivat kirjeen marraskuussa. Kohdennetun lääkemääräyspalautteen tarkoitus on edistää rationaalista lääkehoitoa.

Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelu

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat tarkastella tilastotietoja määräämistään lääkkeistä Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelussa. Palvelu koostuu interaktiivisista raporteista, jotka ovat osa tilastotietokanta Kelastoa.

Lääkäri, kirjaudu sisään VRK-kortilla (varmennekortti) tai verkkopankkitunnuksilla (linkit avautuvat uuteen ikkunaan).

Palvelu sisältää tietoa lääkemääräyksistä, joista on maksettu sairausvakuutuskorvausta. Omia lääkemääräystietojaan voi palvelussa verrata valitsemansa sairaanhoitopiirin tai erikoisalan tietoihin. Edellisen vuoden lääkemääräystiedot päivitetään verkkopalveluun vuosittain toukokuussa. 

Julkiset tilastoraportit

Kelan tilastotietokanta Kelasto sisältää keskiarvotietoja lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määräämistä lääkkeistä.

Lisätietoja