Lääkemääräyspalaute

Kohdennettua lääkemääräyspalautetta oksikodonista ja fentanyylistä

Kela lähettää palautekirjeen niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka ovat Kelan rekisteritietojen mukaan määränneet vuonna 2018 oksikodonia tai fentanyyliä muille kuin syöpää sairastaville, vähintään kolmen kuukauden lääkkeet ostaneille potilaille. Kirjeen liitteenä lähetetään professori Eija Kalson kirjoitus Oksikodonin ja fentanyylin käyttö avohoidossa (pdf).

Kirje lähetetään puolelle poimituista lääkäreistä toukokuussa, loput saavat kirjeen syksyllä. Kohdennetun lääkemääräyspalautteen tarkoitus on edistää rationaalista lääkehoitoa.

Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelu

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat tarkastella tilastotietoja määräämistään lääkkeistä Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelussa. Palvelu koostuu interaktiivisista raporteista, jotka ovat osa tilastotietokanta Kelastoa.

Lääkäri, kirjaudu sisään VRK-kortilla (varmennekortti) tai verkkopankkitunnuksilla (linkit avautuvat uuteen ikkunaan).

Palvelu sisältää tietoa lääkemääräyksistä, joista on maksettu sairausvakuutuskorvausta. Omia lääkemääräystietojaan voi palvelussa verrata valitsemansa sairaanhoitopiirin tai erikoisalan tietoihin. Edellisen vuoden lääkemääräystiedot päivitetään verkkopalveluun vuosittain toukokuussa. 

Julkiset tilastoraportit

Kelan tilastotietokanta Kelasto sisältää keskiarvotietoja lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määräämistä lääkkeistä.

Lisätietoja