Lääkemääräyspalaute

Kela antaa lääkäreille ja hammaslääkäreille vuosittain palautetta lääkemääräyksistä. Palautteen tarkoituksena on edistää rationaalista lääkehoitoa.

Lue lisää rationaalisesta lääkehoidosta (fimea.fi)

Lääkemääräyspalaute koostuu kolmesta osakokonaisuudesta

Lääkemääräyspalaute koostuu seuraavista kolmesta osakokonaisuudesta:

  • kohdennettu kirjemuotoinen lääkemääräyspalaute, joka käsittelee vaihtuvia ajankohtaisia aiheita
  • tilastotietotietokanta Kelaston julkiset raportit, jotka sisältävät keskiarvotietoja lääkemääräyksistä
  • verkkoasiointipalvelu, jossa lääkäri voi tarkastella henkilökohtaisia lääkemääräystietojaan.

Kohdennettu lääkemääräyspalaute

Kohdennettu kirjemuotoinen lääkemääräyspalaute lähetetään vain osalle lääkäreistä. Palautteen saajien poiminta perustuu edellisen vuoden aikana apteekeista toimitettuihin korvattaviin lääkkeisiin. Palaute lähetetään vuosittain keväällä.

Vuoden 2022 lääkemääräyspalautteen aiheena biosimilaarit

Vuoden 2022 kohdennetun lääkemääräyspalautteen aiheena on biosimilaarit. Palautteen tarkoituksena on kannustaa lääkäreitä jatkossa aktiivisesti huomioimaan ja pohtimaan lääkevalmisteiden kustannuksia ja biosimilaarien käyttöä.

Tilastotietokanta Kelaston julkiset raportit

Seuraavat Kelaston raportit sisältävät keskiarvotietoja lääkemääräyksistä:

Raportit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Henkilökohtaiset lääkemääräystiedot

Kela uudistaa verkkoasiointipalvelua, jossa lääkärit voivat tarkastella määräämiään lääkkeitä. Uudistunut palvelu avataan syksyllä 2022.

Lue lisää