Tukikuukaudet 2023 ja 2024 | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Laskuri tukikuukausien määrän arvioimiseen: vuodet 2023 ja 2024

Laskurilla voit arvioida, kuinka moneen opintotukikuukauteen olet tulojesi perusteella oikeutettu. Vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta.

Ilmoita kalenterivuoden aikana saamiesi vuositulojen yhteismäärä. Vuosituloilla tarkoitetaan veronalaisia pääoma- ja ansiotuloja (brutto) sekä ulkomailta saatuja tuloja. Voit lukea Tulot-sivuilta, miten eri tulolajit otetaan huomioon tulovalvonnassa. Opintotukea ei oteta tulona huomioon. Pyöristä tulosi ylöspäin lähimpään täyteen euroon.

Vuosituloni ovat

Opintotukikuukausieni enimmäismäärä on

Tulovalvonnassa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta saat opintorahaa (ja opintotuen asumislisää tai jompaakumpaa niistä). Laskurin tulos ei koske yleistä asumistukea.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 348 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Kaikki kalenterivuoden aikana saamasi tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Jos haluat arvioida opintojen aloittamis- tai valmistumisvuoden tulovalvontaa, käytä tulovalvontalaskuria.

Sivu päivitetty 24.5.2023