Työllistymistä edistävät toimenpiteet

Työttömänä työnhakijana sinulla on erilaisia keinoja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa, joka tehdään TE-palvelujen kanssa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

 • omaehtoinen opiskelu
 • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • työvoimakoulutus
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta.

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. Koulutuksen tavoitteena on edistää työllistymistä ja työssä pysymistä. Opiskelu on osallistujalle maksutonta.

Omaehtoinen opiskelu

Työttömänä voit tehdä omaehtoisia opintoja, esimerkiksi suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Voit saada työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun, jos

 • olet työttömänä työnhakijana TE-palveluissa
 • olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä
 • TE-palvelut on todennut, että tarvitset koulutusta
 • opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja
 • opinnot ovat päätoimisia.

TE-palvelut arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen ajan, mutta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-palvelut seuraa enimmäisajan kulumista.

Lue lisää