Suomeen palkattu työntekijä

Työnantajan ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, kun hän palkkaa työntekijän ulkomailta. Vastuu Kela-asioiden hoitamisesta on työntekijällä. Työnantaja tai tämän edustaja voi toimia työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Työntekijällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan, jos hänen katsotaan asuvan Suomessa tai hän työskentelee Suomessa siten, että hänen palkkansa on vähintään 723,69 euroa /kk (2020).

Oikeus Kelan etuuksiin selvitetään ensimmäisen etuushakemuksen yhteydessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ilmoitus Suomeen muutosta, jonka voi tehdä joko asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Muutto Suomeen Y77 (pdf).  

Työntekijä tulee EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen työhön tulevalla on yleensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Jos Suomessa työskentely jatkuu yli 3 kuukautta, työntekijän pitää rekisteröidä oleskelunsa Maahanmuuttovirastossa.

Työntekijä tulee sosiaaliturvasopimusmaasta tai muusta maasta

Työnteon täytyy olla Suomessa laillista, ja työntekijän pitää esittää työntekoon oikeuttava lupa. Tarkempia ohjeita saa Maahanmuuttovirastosta

Lue lisää