Suomeen palkattu työntekijä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Suomeen palkattu työntekijä

Työnantajan ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, kun hän palkkaa työntekijän ulkomailta. Vastuu Kela-asioiden hoitamisesta on työntekijällä. Työnantaja tai tämän edustaja voi toimia työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Työntekijällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan, jos hänen katsotaan asuvan Suomessa tai hän työskentelee Suomessa siten, että hänen palkkansa on vähintään 800, 02 euroa /kk (2024).

Oikeus Kelan etuuksiin selvitetään ensimmäisen etuushakemuksen yhteydessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ilmoitus Suomeen muutosta, jonka voi tehdä joko asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Muutto Suomeen Y77 (pdf).  

Useimmat Kelan etuudet voidaan käsitellä vasta, kun työntekijä on saanut suomalaisen henkilötunnuksen. Lue lisää henkilötunnuksesta ja sen hakemisesta Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Työntekijä tulee EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä

EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä Suomeen työhön tulevalla on yleensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan.
Jos Suomessa työskentely jatkuu yli 3 kuukautta, työntekijän pitää rekisteröidä oleskelunsa Maahanmuuttovirastossa. Ison-Britannian kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan.

Työntekijä tulee sosiaaliturvasopimusmaasta tai muusta maasta

Työnteon täytyy olla Suomessa laillista, ja työntekijän pitää olla työntekoon oikeuttava lupa. Tarkempia ohjeita saa Maahanmuuttovirastosta

Työntekijän oikeus sairaanhoitoon Suomessa

Jos työntekijällä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus julkisen terveydenhuollon kaikkiin palveluihin.

Jos työntekijällä ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela voi pyynnöstä selvittää hänen oikeutensa hoitoon ja korvauksiin. Tarvittaessa Kela myöntää työntekijälle asiakirjan nimeltä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla työntekijä osoittaa oikeutensa julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Jos työ täyttää palkkarajaa koskevan vaatimuksen, työntekijä saa oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Silloin hänellä on oikeus saada korvausta lääkeostojen ja yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä sellaisten matkojen kustannuksista, jotka on tehty sairauden hoidon vuoksi.

Kausityöntekijän oikeus saada hoitoa Suomessa

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevia työntekijöitä ovat esimerkiksi Suomessa tilapäisesti sesongin aikaan työskentelevät kausityöntekijät. Heillä on Suomessa oikeus julkisen terveydenhuollon kaikkiin palveluihin.

Kausityöntekijän pitää kuitenkin olla Kelaan yhteydessä ja pyytää Kelaa selvittämään hänen oikeutensa hoitoon, jotta hän saa todistuksen, jolla oikeus hoitoon osoitetaan. 

Jos työntekijä tulee EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta, hänellä pitää olla työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa tai todistus, jonka Maahanmuuttovirasto on myöntänyt, tai viisumi, jonka ulkoministeriö on myöntänyt.

Hoito-oikeuden selvittäminen

Työnantaja voi pyytää hoito-oikeuden selvittämistä, jos hän on saanut työntekijältä siihen valtakirjan. Pyydä hoito-oikeuden selvittämistä Kelasta

Lähetä lomake täytettynä osoitteeseen Kansaneläkelaitos, Kansainvälisten asioiden keskus, PL 78, 00381 Helsinki.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Kelan Kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808 tai inter.helsinki@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024