Asiointipalvelut työnantajille

Verkossa työnantaja voi hakea esimerkiksi sairauspäivärahaa (Sairauspoissaolot), kuntoutusrahaa (Kuntoutus), vanhempainpäivärahaa sekä perhevapaa- ja vuosilomakustannuskorvausta (Perhevapaat), korvauksia työterveyshuollon kustannuksista (Työterveyshuolto) ja KIILA-kuntoutuskursseja.

Suomi.fi-tunnistus korvaa Katson

Kaikki työnantajien asiointipalvelut edellyttävät tällä hetkellä Katso-tunnistetta. Verkkoasiointipalvelut siirtyvät Suomi.fi-tunnistukseen vuosina 2019–2020, Palvelukohtaiset aikataulut tarkentuvat syksyn 2019 aikana. 

Nyt käytössä olevasta Katso-palvelusta ei siirry käyttöoikeusrooleja tai muita tietoja automaattisesti Suomi.fihin, vaan palvelua hyödyntävän organisaation on valtuutettava haluamansa henkilöt asioimaan Kelan asiointipalveluissa.

Tarkemmat tiedot valtuutuksista päivitetään palvelukohtaisille sivuille:

Lisätietoja Katso-palvelun korvaamisesta Kelassa (Tietoa Kelasta).

Työnantajan asiointipalvelu (päivärahat)

Työnantajan asiointipalvelussa voit tehdä Kelaan työnantajan palkkailmoituksia ja päivärahahakemuksia, hakea korvauksia perhevapaiden kustannuksista, ilmoittaa työskentelystä ulkomailla tai katsella aiemmin lähetettyjä tietoja.

eSara -tiedostot (Ilmoitin.fi)

Ilmoitin.fi  on Verohallinnon ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla voit lähettää ilmoituksia ja hakemuksia myös Kelaan. Voit kerätä palkkajärjestelmästänne usean työntekijät tiedot ja lähettää ne yhdellä kertaa Kelaan. Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyttää yritykset, joilla on ilmoitustiedostoja tuottava palkkaohjelmisto.

Työnantajan työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu

Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa voit hakea korvausta työnantajan työterveyshuollon kustannuksista verkossa. Täällä näet myös aiemmin lähetetyt hakemukset ja päätökset.

KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu

KIILA-kurssien asiointipalvelussa voit hakea työnantajalle eli työpaikalle ammatillisia KIILA-kuntoutuskursseja.

Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia asiointipalvelun kanssa, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeemme arkisin klo 7–17:

  • Sähköpostiosoite: tekninentuki@kela.fi
  • Puhelinnumero: 020 634 7787

Lue lisää