Asiointipalvelut työnantajille

Verkossa työnantaja voi hakea esimerkiksi sairauspäivärahaa (Sairauspoissaolot), kuntoutusrahaa (Kuntoutus), vanhempainpäivärahaa sekä perhevapaa- ja vuosilomakustannuskorvausta (Perhevapaat), korvauksia työterveyshuollon kustannuksista (Työterveyshuolto) ja KIILA-kuntoutuskursseja.

Kelan asiointipalvelut työnantajille edellyttävät tällä hetkellä Katso-tunnistetta. Lokakuussa 2019 asiointipalvelut siirtyvät Suomi.fi-tunnistukseen. Siihen tarvittavia Kelan valtuuskoodeja voi alkaa pyytää yrityksiltä ja antamaan käyttäjille heti, kun ne on julkaistu.

Suomi.fi korvaa Katson

Suomi.fi korvaa Kelassa Katso-palvelut lokakuussa. 2019. Asiointiin tarvittavia valtuuksia kannattaa pyytää yrityksiltä/antaa käyttäjille heti, kun se on mahdollista.

Lue lisää

Muutoksista päivitetään tietoa sivulle Suomi.fi korvaa Katso-palvelut Kelan asiointipalveluissa.

Työnantajan asiointipalvelu (päivärahat)

Työnantajan asiointipalvelussa voit tehdä Kelaan palkkailmoituksia ja päivärahahakemuksia, ilmoittaa työskentelystä ulkomailla tai katsella aiemmin lähetettyjä tietoja.

eSara -tiedostot (Ilmoitin.fi)

Ilmoitin.fi  on verottajan ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla voit lähettää ilmoituksia ja hakemuksia myös Kelaan. Voit kerätä palkkajärjestelmästänne usean työntekijät tiedot ja lähettää ne yhdellä kertaa Kelaan. Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyttää yritykset, joilla on ilmoitustiedostoja tuottava palkkaohjelmisto.

Työnantajan työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu

Työterveyshuollon korvaukset-palvelussa voit hakea korvausta työnantajan työterveyshuollon kustannuksista verkossa. Täällä näet myös aiemmin lähetetyt hakemukset ja päätökset.

KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu

Ammatillisia KIILA-kuntoutuskursseja haetaan työnantajalle aina verkkoasiointipalvelun kautta. Verkkoasiointiin tarvitaan heikko Katso-tunniste.

Lue lisää