Työntekijä ulkomailta Suomeen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työntekijä ulkomailta Suomeen

Jos suomalainen työnantaja palkkaa työntekijän ulkomailta, työnantajan ei tarvitse ilmoittaa Kelaan työn alkamisesta. Vastuu Kela-asioiden hoitamisesta on työntekijällä. Työnantaja tai työnantajan edustaja voi kuitenkin toimia työntekijän puolesta yksilöidyllä valtakirjalla.

Työnantajan velvoitteet ovat muuten samat kuin jos työntekijä palkattaisiin Suomesta.

Työntekijän oikeus sosiaaliturvaan

Työntekijällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan, jos hänen katsotaan asuvan Suomessa tai hän työskentelee Suomessa siten, että hänen palkkansa on vuonna 2024 vähintään 800,02 euroa kuukaudessa. Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Työntekijän oikeudet Kelan etuuksiin on jaoteltu sen mukaan

  • tuleeko hän Suomeen työntekijänä EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Suomen sosiaaliturvasopimusmaasta
  • tuleeko työntekijä maasta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä).

Ilmoita palkka tulorekisteriin

Työnantajan pitää huolehtia työntekijän vakuutuksista ja työeläkkeistä sekä ilmoittaa tulorekisteriin työntekijälle maksamansa palkat, koska esimerkiksi Kelan etuudet määräytyvät tulorekisterin tietojen perusteella. Sekä työnantajan että työntekijän asiointi Kelan kanssa helpottuu, jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin pakollisten tietojen lisäksi palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot.

Kela palvelee

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024