Lähetetty virkamies | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Lähetetty virkamies

Ulkomaille lähetettävät Suomen valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja heidän perheenjäsenensä voivat yleensä pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä ja saada edelleen Kelan etuuksia ulkomaille ilman aikarajoitusta.

Lähettävän viranomaisen pitää tehdä ilmoitus työkomennuksesta joko Eläketurvakeskukselle tai Kelaan. Eläketurvakeskukselle työnantaja ilmoittaa, kun virkamies lähtee EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan. Kelaan ilmoitus tehdään, kun virkamies lähtee komennukselle muualle kuin näihin maihin.

EU- ja Eta-maat, Iso-Britannia, Sveitsi ja sosiaaliturvasopimusmaat

EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin lähetettävä virkamies tarvitsee mukaan työkomennukselle Eläketurvakeskuksesta A1-todistuksen samaan tapaan kuin lähetetyt työntekijät.

Muut maat

  1. Tee Kelaan työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla joko Työnantajan asiointipalvelussa (Suomi.fi-tunnistuksella) tai paperilomakkeella Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla Y 38T (pdf).
  2. Pyydä työntekijää tekemään oma ilmoituksensa henkilöasiakkaan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla Y38 (pdf).
  3. Sopikaa ulkomaan työn ajaksi työntekijälle vakuutuspalkka, jota Kela voi käyttää etuuksien määräytymisen perusteena. Työnantajan pitää ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin.
  4. Työnantaja maksaa työntekijän sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työntekijän sosiaaliturvaetuudet määräytyvät Suomen lainsäädännön perusteella.
  5. Ilmoita Kelaan, kun työntekijän työkomennus ulkomailla muuttuu tai työsuhde päättyy.

Oikeus sairaanhoitoon määräytyy kuten lähetetyillä työntekijöillä.

Sivu päivitetty 22.4.2021