Terapier inom krävande medicinsk rehabilitering | Om FPA | FPAGå till innehållet

Terapier inom krävande medicinsk rehabilitering som FPA ordnar

För klienter inom krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerad terapi.

De serviceproducenter som tillhandahåller individuell terapi 2023–2024 och de serviceproducenter som tillhandahåller gruppterapi 2022–2023 har valts genom ett anbudsförfarande. Upphandlingen gällde 11 olika terapiformer inom alla FPA:s fem försäkringsdistrikt.


Nedan finns en förteckning över de serviceproducenter som valts för att tillhandahålla terapi på svenska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering under den avtalsperiod som börjar 1.12.2022. Förteckningen överensstämmer med de efterannonser om valda serviceproducenter som publicerats i annonseringskanalen Hilma. Förteckningen innehåller endast de serviceproducenter som ursprungligen blivit valda och den uppdateras inte på grund av eventuella ändringar (tilläggsupphandlingar, konkurser, namnbyten osv.). En aktuell förteckning över serviceproducenter inom rehabilitering och deras kontaktinformation finns i tjänsten för sökning av serviceproducent på FPA:s webbplats.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?