Upphandling av rehabiliteringstjänster | Om FPA | FPAGå till innehållet

Upphandling av rehabiliteringstjänster

Vid FPA ansvarar gruppen för rehabiliteringstjänster för upphandlingen av rehabilitering i öppen och sluten vård och rehabiliteringsgruppen ansvarar för upphandling som anknyter till utvecklingsverksamheten (Upphandling inom utvecklingsverksamheten).

FPA:s försäkringsdistrikt ansvarar  för upphandlingen av öppenvårdsterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (Upphandling av terapi i öppen vård).

Stora upphandlingsomgångar börjar i allmänhet på våren i februari–maj, och då publiceras materialet för anbudsförfrågan. Upphandlingsbesluten blir i allmänhet klara senast på hösten, och då blir de som deltagit i anbudsförfarandet underrättade om resultatet.

Upphandlingsförfarandena

Vid upphandlingen av FPA:s rehabiliteringstjänster används följande upphandlingsförfaranden:

  • öppet anbudsförfarande
  • förhandlingsförfarande
  • direktupphandling
  • samfinasieringsförfarande i fråga om finansieringen av utvecklingsprojekt

Upphandlingen av rehabiliteringstjänster offentliggörs elektroniskt genom annonseringskanalen HILMA (hankintailmoitukset.fi) och Cloudia Supplier Portal (tarjouspalvelu.fi) samt i begränsad utsträckning också på FPA:s webbplats. Frånsett ytterligare upphandling av öppenvårdsterapi kan anbudsförfrågningarna hämtas enbart via Cloudia Supplier Portal.

FPA:s rehabiliteringstjänster upphandlas genom ett ramavtal och avtalsperioden börjar i regel från början av året efter upphandlingen. Avtalsperioden är i allmänhet fyra år.

Meddelanden som publicerats i samband med anbudsförfarandena gällande individuell terapi

Meddelanden som publicerats i samband med de anbudsförfaranden gällande individuell terapi där avtalsperioden börjar 1.12.2022 kan läsas här:
Meddelande 7.2.2022: Ridterapi som ges av en fysioterapeut (pdf)
Meddelande 7.2.2022: Ridterapi som ges av en ergoterapeut (pdf)
Meddelande 24.2.2022: Alla anbudsförfarandena (pdf)
Meddelande 4.3.2022: Alla anbudsförfarandena (pdf)
Meddelande 8.3.2022: Alla anbudsförfarandena utan vattenterapi och ridterapi (pdf)
Meddelande 11.3.2022: Alla anbudsförfarandena (pdf)
Meddelande 22.3.2022: Alla anbudsförfarandena (pdf)
Meddelande 31.3.2022: Neuropsykologisk rehabilitering (pdf)
Meddelande 7.4.2022: Ridterapi (pdf)
Meddelande 12.5.2022: Musikterapi, FPA:s västra försäkringsdistrikt (pdf)
 

Vad tycker du om sidan?