Áigápuátu vajodittem ääigi | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Áigápuátu vajodittem ääigi

Kela puáhtá tuárjuđ tuu ekonomâlávt vajodittem ääigi. Taah torjuuh láá

 • vajodittemruttâ
 • nuorâ vajodittemruttâ
 • paijeentoollâmsajanmáksu. 

Vajodittemruttâ

Tun puávtáh finniđ vajodittemruuđâ, ko vajodittemâd uárnee

 • Kela
 • pyecceiviäsu
 • sosial- já tiervâsvuođâkuávdáš
 • pargotiervâsvuođâhuolâttâs.

Tuu ihepuáđuh vaigutteh vajodittemruuđâ miärán. Ihepuáđuh tárgutteh puáđuidâd 12 mánuppaje ääigi.

Jis tunjin mieđettuvvoo vajodittem ovdâmerkkân vyesimáánust 2024 ovdâskulij, Kela máksá tunjin vajodittemruuđâ tai puáđui mield, mon lah finnim 1.4.2023–31.3.2024.

Vajodittemruttâ lii ain ucemustáá 31,99 eurod peeivist ađai suullân 800 eurod mánuppaajeest. Vajodittemruuđâst mana viäru.

Jis tuu pargopeivi uániduvvoo vajoditmân uásálistem tiet, tun puávtáh finniđ uásivajodittemruuđâ.

Nuorâ vajodittemruttâ

Tun puávtáh finniđ nuorâ vajodittemruuđâ, jis puoh čuávuvâš iävtuh tievih:

 • Jis tun lah 16–29-ihásâš.
 • Puácuvuotâ teikkâ váddu hiäjusmit tuu pargonaavcâ teikkâ oppâmnaavcâ.
 • Tun tarbâšah eromâš torjuu vajoditmân.
 • Tunjin lii rahtum pyereestvaijeemkuávlustâd persovnlâš oppâm- já vajodittemvuávám (KHOPS).

Tun puávtáh finniđ nuorâ vajodittemruuđâ, ko oopah teikkâ ko tun lah vajoditmist, mii sihtee pargoelimân.

Paijeentoollâmsajanmáksu

Jis vajoditmist šaddeh lasekoloh, tun sáátáh finniđ paijeentoollâmsajanmáávsu. Tun puávtáh finniđ paijeentoollâmsajanmáávsu tuše, jis finniih puoh ucemus vajodittemruuđâ.

Táválávt paijeentoollâmsajanmáksu máksoo talle, ko tuu vajodittem pištá tuše uánihis ääigi.

Paijeentoollâmsajanmáksu lii 9 eurod peeivist. Paijeentoollâmsajanmáávsust ij moonâ viäru.

Vajodittemtoorjâ

Vajodittemtoorjâ lii toorjâ, mon puáhtá finniđ Kela vajodittem maŋa.

Vajodittemtorjuu tárguttâs lii išediđ tuu pargo finniimist. Tun puávtáh finniđ torjuu, jis tun moonah paargon vajodittem maŋa já finniih ennuv ucceeb päälhi ko tooleeb pargostâd.

Tun puávtáh finniđ vajodittemtorjuu meid, jis moonah pargohárjuttâlmân.

Vajodittemtorjuu meeri lii enâmustáá siämmáá verd ko vajodittemruttâ. Vajodittemtorjust mana viäru.

Luuvâ lase

Sijđo lii peividum 30.1.2024