Kela almostitij uđđâ vajodittem materiaalijd sämikielân | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Kela almostitij uđđâ vajodittem materiaalijd sämikielân

Almostittum 2.2.2024

Kela almostitij ive 2024 aalgâst sämikielân maaŋgâid uđđâ luámáttuvâid, moh lohtâseh vajoditmân. Siämmást uđâsmii čielgâkielâliih já sämikielâliih kela.fi-siijđoh, moh muštâleh vajoditmist. Olesvuođâ tievâsmit uđđâ Vajodittem-tieđettemčáálus. 

Kela almostitij ive aalgâst käävci uđđâ sämikielâlâš uuccâmluámáttâhhâd. Iänááš uási uđđâ luámáttuvâin lohtâseh vajoditmân. Uđđâ luámáttuvâiguin puáhtá uuccâđ ovdâmerkkân išeniävuid teikâ vajodittemruuđâ. Toos lasseen Kela lii jo ovdil almostittâm sämikielâlijd luámáttuvâid, moiguin puáhtá uuccâđ Kela ornim vajoditmáid. 

Sämikielâliih luámáttuvah kávnojeh kela.fi sämikielâlijn siijđoin saajeest Luámáttuvah. Luámáttuv puáhtá luođiđ jieijâs tiäturân, tevdiđ šleđgâlávt já toimâttiđ Kelan ášástâllâmpalvâlus MuuKelast (OmaKela).

Pdf-luámáttuv tevdimân tiäturáin tarbâšuvvoo uđđâsumos versio Adobe Reader -ohjelmist. Ohjelm puáhtá luođiđ nuuvtá Adobe nettisiijđoin. Luámáttuv puáhtá meid printtiđ já tevdiđ kieđâi. Pááppárversio uuccâmluámáttuvâst finnee táárbu mield meid Kela palvâlus- tâi ášástâllâmsaajeest. 

Sämikielâliih äššigâsah tarbâšeh ain luámáttuvâid, tastko MuuKelast ij pyevti vala uuccâđ hiäđuid sämikielân.

Vajoditmân uđđâ nettisiijđoh čielgâkielân já sämikielân 

Kela uđâsmitij ive aalgâst čielgâkielâlijd já sämikielâlijd kela.fi-siijđoid, moh muštâleh vajoditmist. Uđđâ siijđoin muštâleh vajoditmist sierâ ahejuávhui – párnái já nuorâi, pargoahasij já elilâm ulmui – uáinust.

Sämikielâlijn kela.fi-siijđoin muštâleh toos lasseen sierâ sämikielâláid čujottum vajoditmijn sehe vajoduvvee ulmuu kielâlijn vuoigâdvuođâin. Sämikielâliih äššigâsah pyehtih táárbu mield finniđ tulkkum meid eres Kela ornim vajoditmáid.

Ive 2024 tieđettemčáluseh almostittojeh meid sämikielân

Kela čielgâkielâliih tieđettemčáluseh ihán 2024 almostittojeh uđđâivemáánust. Sämikielâliih tieđettemčáluseh almostittojeh kuovâmáánu aalgâst.

Sämikielâlijd tieđettemčálusijd finnee Kela tave palvâlus- já ášástâllâmsoojijn. Tieđettemčáluseh meid vuolgâttuvvojeh poostâ peht kuoimijd sämikuávlust.  
Taan ive tieđettemčáluseh láá oovces. Vajoditmist muštâluvvoo jieijâs tieđettemčálusist, mii lii ollásávt uuđâs. Uđđâ Vajodittem-tieđettemčálusân puáhtá jo uápásmuđ kela.fist 

Teddilum tieđettemčálusijd puáhtá tiiláđ vuolgâtmáin šleđgâpoostâ čujottâsân lomakevarasto@kela.fi. Sämikielâlii tiilám puáhtá vuolgâttiđ čujottâsân saame@kela.fi

Luuvâ lase

 

Sijđo lii peividum 6.3.2024