Maht puáđuh vaigutteh uápputoorjân? | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Maht puáđuh vaigutteh uápputorjui?

Tust uážžuh leđe puáđuh siämmást, ko finniih uápputorjuu. Puáđoid lii kuittâg rääji, mii kočoduvvoo ihepuáturääijin. Jis tun finniih ive ääigi eenâb puáđuid, puáđuh vaigutteh tuu uápputorjuu miärán.

Ihepuáturääjih ive 2024
Toorjâmánuppajeh kalenderive ääigiIhepuáturääji, eurod/kalenderihe
135 360
233 280
331 200
429 120
527 040
624 960
722 880
820 800
918 720
1016 640
1114 560
1212 480

Jis tun algâttah uápuid tâi valmâštuuh kaskoo ive, tun puávtáh ánsášiđ rijjâ puáđuid ovdil tuu uápui älgim já valmâštum maŋa. Tarkkuu kuittâg puáturaajijd uáppumánuppoojij ääigi. Huolât tast, ete tust láá puáđuh uápui ääigi enâmustáá 1 040 eurod mánuppaajeest toorjâmánuppaje kuáttá já 3 120 eurod mánuppaajeest torjuuttes mánuppaje kuáttá.

Kela puáhtá táttuđ tuu čielgâdiđ, ete kuás tun lah finnim tuu puáđuid.

Jis tun koskâlditáh tuu uápuid kaskoo ive, te tuu puáđuh váldojeh huámmášumán oles ivveest.

Luuvâ lase tast, maht puáđuh vaigutteh uápputorjui (suomâkielân).

Jis puáđuh maneh paijeel ihepuáturääji

Tun koolgah jieš huolâttiđ tast, ete puáđuh iä moonâ paijeel ihepuáturääji. Jis tuu puáđuh maneh paijeel, te Kela piärá maasâd paijeelmere maksum uápputorjuu. Peerrâmsuumán lasettuvvoo 7,5 prooseent pajedem.

Jis tun huámmášah, ete tun finniih puáđuid eenâb ko ihepuáturääji, tun puávtáh toimâđ čuávuvávt:

  • Uusâ uápputorjuu tuše uáppumánuppoojij uásán.
  • Looppât uápputorjuu mottoom mánuppoojijn.
  • Maaccât uápputorjuu jieijâd valjim mánuppoojijn maasâd Kelan.

Maaccât paijeelmiärálijd uápputorjuid ovdil čuávuváá ive cuáŋuimáánu loopâ.

Tun puávtáh árvuštâllâđ rekinistemohjelmijn, ete mon ennuv tust pyehtih leđe puáđuh uápputorjuu lasseen (suomâkielân).

Tun puávtáh tárhistiđ ihepuáturääijid já rähtiđ uápputorjuu kyeskee nubástusâid neetist MuKelast.

Sijđo lii peividum 24.5.2024