Täyttöohje Työnantajan hakemukseen työterveyshuoltoon liittyvistä kustannuksista (SV 98 TTH tai SV 98a TTH)

Yleistä korvauksen hakemisesta

Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon kustannuksista tilikausittain. Jos työnantaja on yksityishenkilö tai kotitalous, korvausta haetaan kalenterivuosittain.

Kustannusten pitää perustua hakemuksessa ilmoitetun tilikauden kirjanpitoon. Jos työnantaja on arvonlisäverovelvollinen, kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Työnantaja hakee korvausta yhdellä hakemuksella Y-tunnusta kohden, vaikka työterveyshuollon palveluntuottajia olisi ollut useita (esim. eri toimipaikoilla on eri palveluntuottaja, tai palveluntuottaja on vaihtunut kesken tilikauden).

Korvauksen hakuaika on 6 kuukautta työnantajan kirjanpidollisen tilikauden päättymisestä. 

Hakemukseen ei tarvita liitteitä, joten toimita hakemus ilman niitä. Kela pyytää asiakirjoja tarvittaessa.

Näin haet

Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista

  • työnantajien asiointipalvelussa verkkohakemuksella
  • lomakkeella SV 98 TTH / SV 98a TTH.

Työterveyshuollon korvaushakemus täytetään työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan yhteistyönä. Työnantaja saa suurimman osan hakemukseen tarvittavista tiedoista omalta työterveyshuollon palveluntuottajaltaan. Työnantajan tehtävä on tarkistaa nämä esitiedot, täydentää puuttuvat tiedot ja lähettää hakemus Kelaan.

Työterveyshuollon palveluntuottaja voi antaa esitiedot

  • lähettämällä ne Kelaan verkossa. Tämä on mahdollista vain osalle palveluntuottajista. Palveluntuottaja saa lisätietoja esitietojen sähköisestä välityksestä osoitteessa tth@kela.fi.
  • täyttämällä ne hakemuslomakkeelle SV 98 TTH / SV 98a TTH. Jos palveluntuottaja käyttää omasta tietojärjestelmästään saatavaa lomaketta, sen täytyy olla Kelan hyväksymä. Palveluntuottaja saa lisätietoja hyväksymismenettelystä osoitteessa tth@kela.fi.
  • antamalla vastaavat tiedot muulla tavoin.

Työnantajan verkkohakemus

Työnantajien asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Jos palveluntuottaja on lähettänyt esitiedot verkossa, työnantaja valitsee ne käytettäväksi hakemuksellaan, täydentää hakemuksen puuttuvat tiedot ja lähettää sen Kelaan.

Jos työterveyshuollon palveluntuottaja on antanut esitiedot paperisella hakemuslomakkeella, työnantaja täyttää verkkohakemuksen kokonaan itse.

Työnantajan hakemuslomake

Jos työnantaja ei hae korvausta verkossa, hakemiseen käytetään lomaketta SV 98 TTH / SV 98a TTH (pdf).

Lomake avautuu Lataa PDF -linkistä. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. Käytä lomakkeen täyttämiseen Adobe Reader –ohjelmaa. Uusinta versiota käyttämällä varmistat, että lomakkeen toiminnallisuudet toimivat virheettömästi.

Täytetty hakemus postitetaan Kelaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.