Työterveyshuollon korvausten hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet työterveyshuollon korvauksia


Työnantajan pitää hakea Kelasta korvaus työterveyshuollon kustannuksista 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Työnantajana toimiva yksityishenkilö tai kotitalous hakee korvauksen jälkikäteen kalenterivuosittain. Hakemus edellisen kalenterivuoden kustannuksista pitää jättää Kelaan viimeistään 30. kesäkuuta.

Yhdessä hakemuksessa saa olla vain yhden työnantajan kustannuksia. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiö ovat erillisiä työnantajia, joille pitää tehdä omat hakemukset. Korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista on siis Y-tunnuskohtainen.

Toimi näin

  1. Varmista ensin, mistä kustannuksista voit saada korvausta. Jos hakemus sisältää pelkästään yleis- tai perusmaksuja, Kela ei voi maksaa korvausta.
  2. Hae korvausta työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa.

    Voit hakea korvausta myös lomakkeella SV 98a TTH. Katso hakemuksen täyttöohje. Postita lomake osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Yksityishenkilön pitää aina hakea korvausta lomakkeella ja merkitä työnantajatunnuksen tilalle oma henkilötunnuksensa.

  3. Hae yhdellä hakemuksella kaikki korvaukset, vaikka palveluja olisi ostettu eri toimipaikoille usealta eri palveluntuottajalta tai palveluntuottaja olisi vaihtunut kesken tilikauden.

  4. Voit hyödyntää hakemuksen tekemisessä työterveyshuollon lähettämiä sähköisiä esitietoja tai esitäytettyä lomaketta. Sovi asiasta ensin työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajan pitää tehdä Kelan kanssa kirjallinen sopimus sähköisten esitietojen lähettämisestä (Kumppanit-osio).

    Täydennä esitäytettyyn lomakkeeseen tiedot, jotka siitä vielä puuttuu. Lomakkeen jokaiseen kohtaan pitää vastata, ennen kuin lähetät sen.

  5. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Kela pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelutoimikunnan lausunnon tai raportin työpaikkaselvityksestä.

  6. Hyväksy täytetty hakemus ja paina Lähetä-painiketta.

Päätös

Kelassa hakemusten käsittelyaika vaihtelee niiden määrän mukaan. Suurin osa hakemuksista saapuu Kelaan touko-kesäkuussa, mikä voi ruuhkauttaa hakemusten käsittelyn. Joskus hakemuksen käsittely voi kestää 6 kuukautta.

Saat päätöksen korvauksesta postitse. Jos olet hakenut korvausta verkossa, päätös näkyy myös työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.12.2023