Man rájes sáhtát oažžut Kela doarjagiid? | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Man rájes sáhtát oažžut Kela doarjagiid?

Sáhtát oažžut Kela doarjagiid dábálaččat dan beaivvi rájes, go fárret Supmii.

Muhtun doarjagat máksojuvvojit goittotge dušše daidda, geat leat ássan Suomas dihto áiggi ovdal doarjaga mieđiheami. Dát doarjagat leat ovdamearkka dihte

  • bargguhisvuođadorvvu vuođđobeaiveruhta
  • Kela ealáhagat
  • badjel 16-jahkásačča doaibmaváttolašvuođadoarjja.

Muhtun doarjagiid mieđiheamis Kela váldá vuhtii bajiid, goas don leat leamašan buohcooajus nuppi EU-riikkas, Edg-riikkas, Sveiccas dahje Stuorra-Británnias.

Dárkkis Kelas, goas sáhtát oažžut Kela doarjaga. Jeara lasi bálvalannummiris 020 634 0200.

Supmii bargui

Ovttastuvvan Stáhtain boahtán Rachel bargá Suomas suopmelaš fitnodagas. Sus lei plána ássat Suomas vuollel 6 mánotbaji. Sus ii leat vuoigatvuohta Kela doarjagiidda Suomas ássama vuođul.

Bargama vuođul Rachelis lea goittotge dalán bargama álggu rájes vuoigatvuohta muhtun Kela doarjagiidda, jos daid eavttut ollašuvvet. Dákkár doarjagat leat ovdamearkan buohccámii gullevaš buhtadusat ja buohcuvuođabeaiveruhta.

Maŋŋeleappos Rachela bargu šaddá bissovažžan. Gaskaboddasaš ássan Suomas šaddá fásta ássamin. Dan maŋŋá Rachelis lea vuoigatvuohta maiddái daidda doarjagiidda, mat máksojuvvojit dušše Suomas ássi olbmuide. Dákkár doarjagat leat ovdamearkan ássandoarjja ja etniiddoarjja.

Siidu beaiváduvvon 16.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?