Om du har anställda - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Om du har anställda

Om du är en företagare och anställer en arbetstagare blir du en arbetsgivare.

Som arbetsgivare måste du sköta många ärenden som gäller stöden och ersättningarna från FPA. En arbetsgivare ska

  • anmäla arbetstagarnas inkomster till inkomstregistret
  • betala sjukförsäkringsavgifter för arbetstagarna
  • ordna företagshälsovård för arbetstagarna.

I vissa fall kan arbetsgivaren få dagpenning från FPA.

Som arbetsgivare kan du sköta dina FPA-ärenden per telefon och i den e-tjänst som är avsedd för arbetsgivare. Om ditt företag anlitar en bokföringsbyrå kan du också komma överens om att bokföringsbyrån sköter ditt företags FPA-ärenden.

Anmäl lönerna till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagarnas lön till inkomstregistret. Anmäl arbetstagarnas löner senast 5 dagar efter att du betalat ut lönen.

FPA får uppgifter om arbetstagarnas löner från inkomstregistret. Löneuppgifterna behövs till exempel när FPA betalar stöd till arbetstagarna för sjukdomstid.

Betala sjukförsäkringsavgifterna

En arbetsgivare ska betala sjukförsäkringsavgifter för sina arbetstagare. På det sättet deltar arbetsgivaren i finansieringen av FPA-stöden.

Ordna med företagshälsovård för arbetstagarna

Som arbetsgivare måste du ordna företagshälsovård för dina arbetstagare.

Det finns företagshälsovård av två olika slag: obligatorisk och frivillig. Arbetsgivaren måste ordna förebyggande hälso- och sjukvård, alltså sådan hälso- och sjukvård som förebygger sjukdomar. Hit hör till exempel hälsoundersökningar.

Dessutom kan en arbetsgivare ge arbetstagarna möjlighet att besöka en företagsläkare om de blir sjuka. Det här är frivilligt för arbetsgivaren.

FPA ersätter en del av de utgifter som du har när ditt företag ordnar företagshälsovård.

FPA kan betala dagpenningen till ditt företag

Om du har en arbetstagare som till exempel blir sjuk eller får barn och är därför borta från arbetet kan ditt företag få dagpenning från FPA.

Om du betalar arbetstagaren lön för frånvarotiden kan FPA betala arbetstagarens dagpenning till ditt företag. Om arbetstagaren är ledig länge behöver företaget inte längre betala någon lön. Då betalar FPA dagpenningen till arbetstagaren. 

Från FPA kan ett företag få till exempel sjukdagpenning, föräldrapenning och rehabiliteringspenning.

Senast ändrad 29.9.2022

Vad tycker du om sidan?