Lättläst | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd på lätt svenska

Det här är webbplatsen fpa.fi på lätt svenska. Här står det viktigaste om stöden från FPA.

Så här ändras FPA:s stöd 2024

I år blir det mer ändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s stöd. En del av ändringarna trädde i kraft vid årets början, andra kommer senare under år 2024.

Vad tycker du om sidan?