Så här sköter du arbetsgivares FPA-ärenden - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Så här sköter du FPA-ärenden

Som arbetsgivare kan du sköta dina FPA-ärenden till exempel per telefon och på nätet.

Per telefon

FPA hjälper arbetsgivare per telefon.

Om ditt ärende gäller dagpenningar kan du ringa servicenumret 020 692 239 vardagar klockan 9–15.

Om ditt ärende gäller ersättningar för företagshälsovård kan du ringa numret 020 634 4908. På det numret får du hjälp måndag klockan 12–16 och från tisdag till fredag klockan 9–12.

På nätet

FPA har många e-tjänster som är avsedda för arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du sköta de flesta ärenden i e-tjänsten för arbetsgivare och i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård.

E-tjänsten för arbetsgivare

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel 

  • ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i samband med föräldraledigheter
  • se uppgifter om betalningar
  • uppdatera arbetsgivarens kontaktinformation och kontouppgifter.

Läs mer om e-tjänsten för arbetsgivare (på standardspråk)

E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kan du

  • ansöka om ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Läs mer om e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård (på standardspråk).

Vem kan sköta företagets ärenden på nätet?

Om du är företagets verkställande direktör kan du själv sköta arbetsgivarens ärenden i e-tjänsten. Om exempelvis en bokföringsbyrå sköter löneräkningen måste du ge bokföringsbyrån Suomi.fi-fullmakter att använda FPA:s e-tjänster för ditt företags räkning.

Närmare anvisningar om hur man ger fullmakt finns på sidorna för varje enskild e-tjänst

Senast ändrad 16.9.2022

Vad tycker du om sidan?