Ansökan och utbetalning - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ansökan och utbetalning

Du kan ansöka om de flesta stöd via FPA:s e-tjänst (på standardspråk).

Om du tänker ansöka om utkomststöd, läs närmare anvisningar på FPA:s webbplats (lättläst).

Läs i ansökan vilka bilagor som du måste skicka med din ansökan. Du kan lägga till bilagorna på nätet.

Du kan också ansöka om stöd med en pappersblankett, som du skriver ut på FPA:s webbplats (på standardspråk). Du kan också hämta blanketter på en FPA-byrå. Om du ansöker om stöd med en pappersblankett ska du skicka blanketten till FPA per post.

FPA:s postadress är

FPA
PB 10
00056 FPA

Du kan sköta nästan alla dina FPA-ärenden också per telefon. Du kan också ansöka om stöd från FPA per telefon. Se servicenumren på FPA:s webbplats (lättläst).

När FPA har behandlat din ansökan får du ett beslut per post. I beslutet står det hur mycket stöd du får och när det betalas till dig. Du får också en förklaring till beslutet. Du får ett beslut även om du inte kommer att få något stöd.

Stödet betalas in på ditt bankkonto.

Utbetalningsdagarna för olika stöd kan du se på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Meddela FPA om din situation förändras

Om ditt liv förändras kan det påverka de stöd som du får från FPA. Det kan till exempel vara förändringar i ditt boende, dina inkomster, ditt arbete eller din familj.

Kom ihåg att meddela förändringarna till FPA. Det kan du göra på nätet, per telefon eller på en FPA-byrå.

Det är ditt ansvar att försäkra dig om att FPA har rätta uppgifter. Då betalas stödet till dig med rätt belopp.

Återkrav

Om FPA betalar ut för mycket stöd på grund av felaktiga uppgifter måste du betala tillbaka stödet.

Att söka ändring i FPA:s beslut

Om du tycker att det finns ett fel i FPA:s beslut kan du söka ändring i beslutet. Tillsammans med beslutet får du anvisningar om hur man söker ändring.

Om du har frågor om beslutet ska du först kontakta FPA.