Ǩii lij põõrǥâsneǩ? | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Ǩii lij põõrǥâsneǩ?

Põõrǥâsneǩ reâugg jiijjâs põrggsest. Põõrǥâsneǩ vuäitt še leeʹd jiõččnaž ämmatharjjteei, kååʹtt kaaupaš jiijjâs silttummuž.

Põõrǥâsneeʹǩǩest ij leäkku tuâjjuʹvddi, mâʹte tuâjjlast lij.

Põõrǥâsneeʹǩǩ da tuâjjla järrne kueiʹmstes tääʹrǩmõsân jeältõkååsktõõzz peäʹlnn. Põõrǥâsneǩ âlgg väʹldded jiõccses jeältõkååsktõõzz jiõčč, leša tuâjjla jeältõkååsktõõzzâst âânn huõl tuâjjuʹvddi.

Põõrǥâsneeʹǩǩ lie määŋgnallšem

Põõrǥâsneeʹǩǩest vuäitt leeʹd õuddmiârkkân kaupp leʹbe restrantt. Põõrǥâsneǩ vuäitt še kaaupšed kääzzkõõzz, õuddmiârkkân čiistmõõžž, tuʹlǩǩummuž leʹbe remontâsttmõõžž. Mäddtäällpõõrǥâsneeʹǩǩ leʹbe šâddeei, kueʹllšiiʹlli, puäʒʒhåiddai da meäʹccvuäʹmsteei še vuäiʹtte leeʹd põõrǥâsneeʹǩǩ.

Põõrǥâsneǩ vuäitt leeʹd väʹlddtåimmsaž leʹbe čårrtåimmsaž. Väʹlddtåimmsaž põõrǥâsneeʹǩǩest ij leäkku jeeʹres reâuggpäiʹǩǩ ko jiijjâs põõrǥâs. Čårrtåimmsaž põõrǥâsneǩ tuejjad še jeeʹres tuâj leʹbe mättʼtââtt.

Põõrǥâsneeʹǩǩ kååččat ǩeäʹppespõõrǥâsneʹǩǩen, jos son reâugg laasktõskääzzkõõzz pääiʹǩ. Laasktõskääzzkõõzz lie õuddmiârkkân Ukko.fi da OP Kevytyrittäjä.

Freelancer lij põõrǥâsneǩ, kååʹtt reâugg määŋg tåimmanuʹvddja. Freelancer lie täujja ouddmiârkkân tååimteei da čuäjtõõlli.

Põõrǥâsneeʹǩǩest âlgg leeʹd jeältõkååsktõs

Jos leäk põõrǥâsneǩ da vuäǯǯak tuâjstad nokk jiânnai puåtti, ton õõlǥak väʹldded jeältõkååsktõõzz. Jeältõkååsktõs vaaikat õuddmiârkkân tuʹnne mahssum jeältõʹǩǩe da Kela tuärjjõõzzid.

Põõrǥâsneeʹǩǩ jeältõkååsktõõzz lie kuõiʹtnallšem:

  • põõrǥâsneeʹǩǩ jeältõkååsktõs lij YEL
  • mäddtäällpõõrǥâsneeʹǩǩ jeältõkååsktõs lij MYEL.

MYEL-ååsktõs lij jurddum jeäʹrben mäddtäällpõõrǥâsniiʹǩǩid, koin lij peäldd, muõrrkaardâs leʹbe meäʹcc Tuʹtǩǩeei, čeäppõsneeʹǩǩ da jeärraz veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäǯǯai väʹldde še MYEL-ååsktõõzz. YEL-ååsktõs lij jurddum pukid jeärrsid põõrǥâsniiʹǩǩid.

Čårrtåimmsaž põõrǥâsneeʹǩǩ, ǩeäʹppespõõrǥâsneeʹǩǩ da freelancer âlgg še väʹldded jeältõkååsktõõzz, jos son vuäǯǯ tuâjast nokk jiânnai puåttjid.

  • YEL-ååsktõs âlgg väʹldded, jos YEL-tiânnsad lij pâʹjjel 9 010,28 euʹrred eeʹjjest.
  • MYEL-ååsktõs âlgg väʹldded, jos MYEL-tiânnsad lij pâʹjjel 4 505,14 euʹrred eeʹjjest.

Vuäǯǯak jeältõkååsktõõzz jiijjad reâuggjeältõkstroiʹttlest. Vuäitak seeʹlvted reâuggjeältõkstroiʹttlad

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 12.9.2023

Mõõnn miõl leäk seeidast?