Njuämmamtauddpeiʹvvteäʹǧǧ | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Njuämmamtauddpeiʹvvteäʹǧǧ

Vuäitak vuäǯǯad njuämmamtauddpeiʹvvtieʹǧǧ, jos leäk meädda reâuǥast tõn diõtt, što tuʹst lij koronavirusnjuämmʼmõš.

Vuäitak še vuäǯǯad njuämmamtauddpeiʹvvtieʹǧǧ teʹl, jos leäk meädda reâuǥast tõn diõtt, što vuâlla 16-âkksaž päärnstad  lij koronavirusnjuämmʼmõš. Njuämmamtauddpeiʹvvtieʹǧǧ vuäǯǯmõš õõlǥat, što päärnaž ij vuäǯǯ mõõnnâd njuämmʼmõõžž diõtt škoouʹle leʹbe ouddpiõmmu.

Taarbšak njuämmamtauddpeiʹvvtieʹǧǧ vääras tuʹmmstõõǥǥ reâuǥast meädda åårrmest, čårrummšest leʹbe karanteeʹnest.  Tuʹmmstõõǥǥ vuäitt tuejjeed tåʹlǩ dåhttar, kååʹtt vaʹsttad njuämmamtaaudin tuu jälstemkååʹddest leʹbe puõccihåiddamvuuʹdest.

Jiõk vueiʹt vuäǯǯad njuämmamtauddpeiʹvvtieʹǧǧ ouddmiârkkân teʹl

  • jos reâuǥak ougglõstuâjjan da vuäǯǯak pääʹlǩ takainalla
  • jos reâuggpäikkad leʹbe mättʼtõõttâmpäikkad lij mieʹrrääm tuu åårrad pääiʹǩstad mâŋŋa ålggjânnam määʹtǩ
  • jos leäk pääccam päikksad håiddad päärna, koonn peiʹvvpäiʹǩǩ leʹbe škooul lij ǩidd
  • jos ton leʹbe päärnžad kuullveʹted riskkjouʹǩǩe da leäʹped tõn diõtt pääiʹǩsteed.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 21.6.2023

Mõõnn miõl leäk seeidast?