Taalkâskoʹrvvõõzz | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Taalkâskoʹrvvõõzz

Kela vuäitt mäʹhssed koʹrvvõõzz reseʹptt-talkksin, koid dåhttar leʹbe puõccihoiʹddjeei lij mieʹrrääm puõʒlmad håiddma.

Kaartâst čiõlǥtet, mõõn jiânnai talkkâz hââʹddest koʹrvveet. Vuäǯǯak talkksin Kela koʹrvvõõzz tõn mâŋŋa, ǥu alggjiijjadvasttõs lij tiiud. Alggjiijjadvasttõs lij 50 euʹrred kalentereeʹjjest. Määusak talkksid obbnes jiõčč tõn räjja. Alggjiijjadvasttõs ij kuõšk päärnaid da nuõrid. Alggjiijjadvasttõs teâuddmõõžž mâŋŋa vuäǯǯak taalkâskoʹrvvõõzz. Vuâđđkoʹrvvõs lij 40 proseeʹnt talkkâz hââʹddest. Kooi-ne talkksin vuäitak vuäǯǯad spesiaalkoʹrvvõõzz, kååʹtt lij šuurab ǥu takai koʹrvvõs. Vueʹlab spesiaalkoʹrvvõs lij 65 proseeʹnt. Pââibuž spesiaalkoʹrvvõs lij 100 proseeʹnt, da määusak talkksest 4,50 euʹrred. Jõs jõõudak vuäʹstted jiânnai talkksid, vuäitak vuäǯǯad taalkâskuulin lââʹsskoʹrvvõõzz. Vuäǯǯak lââʹsskoʹrvvõõzz, jõs jiõčč mähssmad vuässõõzz pââʹjte eeʹjjest 627 euʹrred leʹbe taalkâslaaǥǥ. Loppeeʹjjest määusak juõʹǩǩ talkksest tåʹlǩ 2,50 eeuʹr.

Koʹrvvõshâʹdd da talkkâz vaajtummuš hääʹlbʼba

Vuässa talkksin lij meäʹrtum koʹrvvõshâʹdd. Talkkâz kaaupšemhâʹdd vuäitt leeʹd šoorab ko koʹrvvõshâʹdd. Vuäǯǯak koʹrvvõõzz kuuitâǥ jäänmõsân koʹrvvõshââʹdd mieʹldd.

Apteekk vuäitt vaajted talkkâz vaʹstteei leša hääʹlbab talkksa, jõs haaʹlääk. Apteekk ij vuäǯǯ kuuitâǥ vaajted talkkâz, jõs talkkâz mieʹrreei ǩeâldd vaajtummuž.

Jõs talkksest ij leäkku koʹrvvõshâʹdd, vuäǯǯak koʹrvvõõzz kaaupšemhââʹdd mieʹldd.

Ouddmiârkk koʹrvvõshââʹddest

Dåhttar mieʹrreem taalkâs mähss 30 euʹrred. Talkkâz koʹrvvõshâʹdd lij 10 euʹrred. Vuäǯǯak koʹrvvõõzz 40 proseʹntted koʹrvvõshââʹddest leʹbe 10 eeuʹrest. Koʹrvvõs lij nääiʹt 4 eeuʹr. Määusak jiõčč loopp leʹbe 26 euʹrred.

Apteekkast lij kuuitâǥ taʹrjjeed seämmanallšem peʹce hääʹlbab taalkâs. Tõt mähss tåʹlǩ 10 euʹrred. Jõs vaajtak talkksad tõõzz, vuäǯǯak 4 eeuʹr koʹrvvõõzz, 6 da määusak jiõčč talkksest tåʹlǩ 6 eeuʹr.

Talkkâz vuästtmõš ålggjânnmin

Jõs ääiǥak vuäʹstted talkkâz nuuʹbb EU- leʹbe Etv- jânnmest, vuäitak raukkâd Lääʹddjânnmest dåhttrest jeäʹrben reseeʼpt, koin vuäitak vuäʹstted talkkâz ålggjânnmin.

Jõs vuästak talkkâz Eestijânnmest. Kroatiast, Puolast, Portugalist da Espanjast, vuäitak ââʹnned še lääʹd liâdǥlaž reseeʹpt.

Vuäitak ooccâd koʹrvvõõzz ålggjânnmin vuåsttum talkksest mââiǩiõʹtte Kelast. Koʹrvvõõzz vuäǯǯmõõžž oudldõssân lij, što taalkâs lij primmum koʹrvvuum talkksen Lääʹddjânnmest.

Kela ij koʹrvved pukid talkksid. Neeʹttest lie teâđ talkksi pirr, koid koʹrvveet (lääddas).

Vuäitak ǩiõččâd tuʹnne eeʹjj ääiʹj nårrjam taalkâskoolaid neeʹttest.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?