Lasten ja nuorten kuntoutus selkokielellä | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Lasten ja nuorten kuntoutus 

Kela järjestää lapsille ja nuorille kuntoutusta, joka voi olla joko yksilökuntoutusta tai ryhmäkuntoutusta. 

Kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuksen järjestäjän tiloissa, kotona, koulussa tai päiväkodissa. 

Lasten perhekurssit

Kela järjestää perhekursseja lapsille, joilla on jokin sairaus. Perhekurssit auttavat lasta ja perhettä sopeutumaan muutoksiin, joita sairaus tai vamma aiheuttaa. 

Kurssilla tapaatte muita perheitä, jotka ovat samassa tilanteessa. Voitte jakaa kokemuksia yhdessä.

Perhekurssit on tarkoitettu lapsille, joilla on esimerkiksi jokin seuraavista: 

 • ADHD
 • autismikirjon häiriö
 • kehityksellinen kielihäiriö
 • Downin oireyhtymä
 • diabetes
 • epilepsia
 • kehitysvamma
 • näkö- tai kuulovamma
 • CP-vamma
 • syöpä
 • jokin harvinainen sairaus.

Voit etsiä sopivaa kurssia kuntoutuskurssihaulla (yleiskielellä).

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu 7–15-vuotiaille lapsille, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä tai autismikirjon diagnoosi.

Kuntoutus auttaa perhettä ymmärtämään paremmin lapsen neuropsykiatrista häiriötä. Kuntoutuksessa saatte tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Samalla opitte keinoja, jotka auttavat arjessa ja vaikeissa tilanteissa.

Tapaamiset voidaan järjestää kuntoutuskeskuksessa, perheen kotona tai muussa tutussa paikassa.

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla on ADHD, ADD tai autismikirjon diagnoosi. Kuntoutuksessa opit taitoja, joita tarvitset opiskelussa, työelämässä ja arjessa.

Kuntoutukseen kuuluu yksilötapaamisia ja ryhmätapaamisia. Yksilötapaamiset järjestetään sinulle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Ryhmätapaamisissa saat vertaistukea ja voit jakaa kokemuksia muiden nuorten kanssa.

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Voit saada sitä myös, jos opintosi ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä.

Nuoren ammatillista kuntoutusta ovat 

 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • kuntoutusselvitys
 • koulutus
 • Nuotti-valmennus.

Voit hakea nuoren ammatillista kuntoutusta soittamalla palvelunumeroon 020 692 205. Hakemuslomaketta tai lääkärinlausuntoa ei tarvita.

Lue lisää työllistymistä edistävästä ammatillisesta kuntoutuksesta.

Lue lisää kuntoutusselvityksestä.

Lue lisää koulutuksesta.

Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea arjessa ja tulevaisuuden suunnittelemisessa.

Saat Nuotti-valmennuksessa oman valmentajan, jota tapaat säännöllisesti. Valmentaja auttaa sinua tunnistamaan, mitä vahvuuksia ja voimavaroja sinulla on. Valmentaja voi auttaa sinua myös pääsemään opiskelemaan tai työelämään.

Muu kuntoutus lapsille ja nuorille

Edellä on kerrottu lasten ja nuorten omista kuntoutuspalveluista. Niiden lisäksi lapsella tai nuorella voi olla oikeus myös Kelan muihin kuntoutuspalveluihin. Niitä ovat esimerkiksi vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja moniammatillinen yksilökuntoutus.

Jos olet vähintään 16-vuotias, sinulla voi olla oikeus myös 

 • nuoren ammatilliseen kuntoutukseen 
 • muihin ammatillisen kuntoutuksen palveluihin
 • psykoterapiaan
 • neuropsykologiseen kuntoutukseen.  

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Lue lisää moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta.

Lue lisää psykoterapiasta.

Lue lisää neuropsykologisesta kuntoutuksesta.

Apuvälineet

Jos lapsi tai nuori tarvitsee apuvälineitä koulussa tai opinnoissa, Kela voi hankkia apuvälineet. Kela voi myös neuvoa, miten apuvälineitä käytetään. Apuvälineitä voi saada aikaisintaan peruskoulun 7. luokalla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.12.2023