Työikäisen kuntoutus selkokielellä | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Työikäisen kuntoutus

Kela järjestää kuntoutusta työikäisille, joiden työkykyä tai opiskelukykyä sairaus on heikentänyt tai heikentää lähivuosina.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa jaksamista töissä tai auttaa töihin palaamista. Kuntoutus voi myös auttaa nuorta pääsemään töihin.

Jos sairautesi on vaikea ja vaikuttaa paljon elämääsi, voit hakea vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tai moniammatillista yksilökuntoutusta.

Kuntouttava psykoterapia

Voit hakea Kelasta kuntoutuspsykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja sinulla on mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa opiskeluasi tai töiden tekemistä.

Voit saada kuntoutuspsykoterapiaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Mielenterveyden häiriö on psykiatrin toteama.
  • Psykiatri on kirjoittanut sinulle lausunnon, miksi tarvitset terapiaa.
  • Olet jo saanut mielenterveyden häiriön takia hoitoa vähintään 3 kuukautta.

Jos Kela myöntää sinulle kuntoutuspsykoterapian, saat korvausta psykoterapeutin maksuista.

Ammatillinen kuntoutus

Voit hakea Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, jos et vielä ole päässyt työelämään tai olet ollut siellä vasta vähän aikaa. Jos olet ollut pitkään työelämässä, voit hakea kuntoutusta työeläkelaitoksesta.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa jaksamista töissä tai auttaa töihin palaamista. Kuntoutus voi myös auttaa saamaan työpaikan.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Voit hakea ammatilliseen kuntoutusselvitykseen, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.

Kuntoutusselvityksessä asiantuntijat arvioivat, minkälainen työ- ja toimintakykysi on ja minkälaista osaamista ja valmiuksia sinulla on työelämää varten. Saat myös tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja siitä, mitä eri ammatteihin vaaditaan.

Kuntoutuksessa laadit ammattilaisten kanssa suunnitelman, joka auttaa sinua pääsemään opiskelemaan tai töihin.

Koulutus

Jos sinulla on sairaus tai vamma, voit saada Kelasta tukea koulutukseen, joka auttaa sinua pääsemään työelämään. Tätä tukea voi yleensä saada toisen asteen opintoihin, korkeakouluopintoihin sekä uudelleenkoulutukseen.

Sinulle voidaan korvata

  • opiskelukustannuksia, kuten lukukausimaksuja ja koulutarvikkeita
  • matkakustannuksia kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Joskus sairaus tai vaikea elämäntilanne voi tehdä koulutuksen tai ammatin valinnan vaikeaksi. Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa saat tukea valmentajalta. Valmentaja voi auttaa sinua löytämään työpaikan tai perustamaan yrityksen.

Kuntoutuksessa on 3 erilaista vaihtoehtoa:

  • Työkokeilu: Pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja työpaikkoja, jotta voit selvittää, mikä ammatti tai työ sopii sinulle parhaiten.
  • Työhönvalmennus: Saat tukea ja ohjausta niiden taitojen kehittämiseen, joita tarvitset työelämässä.
  • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä.

Kela auttaa sinua valitsemaan sinulle sopivan vaihtoehdon.

Kiila-kuntoutus työelämässä oleville

Kiila-kuntoutus on kurssi, joka auttaa sinua parantamaan työkykyäsi ja pysymään työelämässä. Kela järjestää Kiila-kuntoutuksen yhdessä työterveyshuollon ja työpaikkasi kanssa.

Työnantaja voi hakea Kiila-kurssia työntekijöilleen. Myös ammattiliitot voivat hakea Kiila-kuntoutusta jäsenilleen.

Voit etsiä sopivaa kurssia kuntoutuskurssihaulla (yleiskielellä).

Jos et löydä sopivaa kurssia, voit hakea Kiila-yksilökuntoutusta. Yksilökuntoutuksessa kuntoutuksen palveluntuottajat kokoavat yksittäisistä asiakkaista ryhmän.

Ammatillinen Taito-kuntoutus

Voit hakea Taito-kuntoutusta, jos työnteko tai opiskelu on vaikeaa sairauden tai vamman takia.

Kuntoutuksessa saat yksilöllistä ohjausta, osallistut ryhmäkuntoutukseen ja pääset työharjoitteluun. Saat oman ohjaajan, joka tukee sinua koko kuntoutuksen ajan.

Kun kuntoutus päättyy, sinulle tehdään oma ammatillinen suunnitelma.

Apuvälineet

Jos tarvitset apuvälineitä töissä tai opinnoissa sairauden tai vamman takia, Kela voi hankkia apuvälineet sinulle.

Voit saada esimerkiksi lukutelevision, pistenäytön tai isonäytön tai tietokoneen.

Voit saada apuvälineen aikaisintaan peruskoulun 7. luokalla.

Jos tarvitset muita apuvälineitä esimerkiksi liikkumiseen, voit pyytää niitä julkisesta terveydenhuollosta, kuten terveyskeskuksesta.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on tarkoitettu yrittäjille ja ammatinharjoittajille, joilla on jokin sairaus tai vamma.

Voit saada elinkeinotukea, jos yrityksen perustamisesta tai muutostöistä tulee kuluja.

Tukea voi saada

  • työvälineiden, kalusteiden ja tarvikkeiden hankkimiseen
  • toimitilojen kunnostamiseen.

Voit myös hakea elinkeinotukea, jos sinulla on jo yritys ja tarvitset sairauden tai vamman takia työvälineitä.

Elinkeinotuesta ei mene veroa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu 16–67-vuotiaille, joilla on esimerkiksi luki- tai hahmotushäiriö tai ADHD. Neuropsykologista kuntoutusta voi saada myös esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkeen.

Kuntoutusta varten tarvitaan neuropsykologin ja lääkärin lausunto.

Neuropsykologinen kuntoutus on yleensä yksilökuntoutusta.

Jos Kela myöntää sinulle neuropsykologista kuntoutusta, saat Kelasta korvausta terapeutin maksuista.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.12.2023