Toimeentulo kuntoutuksen aikana selkokielellä | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Toimeentulo kuntoutuksen aikana 

Kela voi tukea sinua taloudellisesti kuntoutuksen aikana. Näitä tukia ovat 

 • kuntoutusraha
 • nuoren kuntoutusraha
 • ylläpitokorvaus. 

Kuntoutusraha

Voit saada kuntoutusrahaa, kun kuntoutuksesi järjestää 

 • Kela
 • sairaala 
 • sosiaali- ja terveyskeskus
 • työterveyshuolto.  

Vuositulosi vaikuttavat kuntoutusrahan määrään. Vuositulot tarkoittavat tulojasi 12 kuukauden ajalta. 

Jos sinulle myönnetään kuntoutus esimerkiksi toukokuusta 2024 eteenpäin, Kela maksaa sinulle kuntoutusrahan niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2023–31.3.2024.

Kuntoutusraha on aina vähintään 31,99 euroa päivässä eli noin 800 euroa kuukaudessa. Kuntoutusrahasta menee veroa.

Jos työpäivääsi lyhennetään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi, voit saada osakuntoutusrahaa.

Arvioi laskurin avulla, kuinka paljon voit saada kuntoutusrahaa (yleiskielellä).

Nuoren kuntoutusraha

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet 16–19-vuotias.
 • Sairaus tai vamma heikentää työkykyäsi tai opiskelukykyäsi.
 • Tarvitset erityistä tukea kuntoutumiseen.
 • Sinulle on laadittu hyvinvointialueellasi henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma (KHOPS).

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, kun opiskelet tai kun olet kuntoutuksessa, joka tähtää työelämään.

Ylläpitokorvaus

Jos kuntoutuksesta aiheutuu lisäkustannuksia, saatat saada ylläpitokorvausta. Voit saada ylläpitokorvausta vain, jos saat kaikkein pienintä kuntoutusrahaa.

Yleensä ylläpitokorvausta maksetaan silloin, kun kuntoutuksesi kestää vain lyhyen aikaa.

Ylläpitokorvaus on 9 euroa päivässä. Ylläpitokorvauksesta ei mene veroa.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustus on tuki, jota voi saada Kelan kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutusavustuksen tarkoitus on auttaa sinua työllistymään.

Voit saada avustusta, jos menet töihin kuntoutuksen jälkeen ja saat paljon pienempää palkkaa kuin aiemmassa työssäsi.

Voit saada kuntoutusavustusta myös, jos menet työharjoitteluun.

Kuntoutusavustuksen määrä on enintään saman verran kuin kuntoutusraha. Kuntoutusavustuksesta menee veroa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.1.2024