Tulojen vaikutus toimeentulotukeen | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Mitkä tulot vaikuttavat tukeen?

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja varat, joita sinulla ja perheelläsi on. Tuloihin lasketaan myös tuet, joita saat.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se tarkoittaa, että sinun täytyy hakea ensin muita tukia, joihin sinulla on oikeus.

Kelan maksamia muita tukia ovat esimerkiksi

  • työttömyysturva
  • asumistuet
  • eläkkeet
  • opintotuki
  • sairauspäiväraha
  • vanhempainpäiväraha
  • lapsilisä
  • kotihoidontuki
  • elatustuki.

Kun toimeentulotuesta päätetään, tulot otetaan huomioon nettomääräisinä eli verojen jälkeen.

Katso esimerkki siitä, miten muut tuet vaikuttavat toimeentulotukeen.

On hyvä muistaa, että toimeentulotukeen vaikuttavat myös käytettävissä olevat varasi. Varat tarkoittavat esimerkiksi pankkitilillä säästössä olevaa rahaa tai sellaista omaisuutta, jonka voit myydä.

Sivu päivitetty 5.1.2024