Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha lasketaan ansioiden eli tulojen mukaan. Voit saada ansiopäivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan. Eri ammattialoilla on usein omat työttömyyskassansa. On myös työttömyyskassoja, joihin kuka tahansa voi kuulua.

Kela ei maksa ansiopäivärahaa, eikä sitä haeta Kelasta.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa, jos olet kuulunut työttömyyskassaan riittävän kauan ja täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon täyttäminen tarkoittaa, että olet ollut riittävän kauan töissä ennen työttömäksi jäämistä.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää.

Kysy lisätietoja ansiopäivärahasta omasta työttömyyskassastasi tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä (www.tyj.fi, yleiskielellä).

Peruspäiväraha

Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää.

Peruspäivärahan saamiselle on rajoituksia, jos olet alle 25-vuotias. Tarkista TE-toimistosta, voitko saada peruspäivärahaa.

Lue lisää peruspäivärahan hakemisesta (yleiskielellä).

Paljonko peruspäivärahaa saa?

Peruspäiväraha on 37,21 euroa päivässä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa.

Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Peruspäivärahan korotusosa on 5,29 euroa päivässä. Peruspäivärahan korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä.

Peruspäivärahasta menee veroa.

Arvioi laskurin avulla, kuinka paljon saat peruspäivärahaa (yleiskielellä).

Työssäoloehto

Jotta saat peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos

  • olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 331 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehto muuttuu 2.9.2024. Sen jälkeen työssäoloehtoa kertyy

  • yksi kuukausi, jos olet saanut kuukauden aikana palkkaa vähintään 930 euroa
  • puolikas kuukausi, jos olet saanut kuukauden aikana palkkaa vähintään 465 mutta alle 930 euroa.

Olet täyttänyt työssäoloehdon, kun näitä työssäolokuukausia on kertynyt yhteensä 12 viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana.

Myös työskentely jossakin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan.

Työssäoloehtoon voidaan laskea mukaan töitä myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta esimerkiksi silloin, jos

  • olet sairastanut
  • olet opiskellut
  • olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi
  • olet osallistunut työllistymistä edistävään palveluun.

Yrittäjällä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, tarkista peruspäivärahan ehdot Kelasta.

Työttömänä ulkomailla

Työttömyyspäivärahaa maksetaan joissakin tapauksissa myös silloin, kun olet ulkomailla ja haet siellä töitä.

Voit kysyä lisää palvelunumerosta 020 692 210.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.4.2024