Perhe-eläke | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Perhe-eläke

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Lähiomaisen kuolema muuttaa perheen toimeentuloa. Perhe-eläke turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa, jos puoliso tai lapsen vanhempi kuolee.

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Kelasta perhe-eläkettä saavat

 • alle 65-vuotias leski
 • alle 18-vuotias lapsi, jonka vanhempi tai huoltaja on kuollut.

Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Jos olitte naimisissa

Jos teillä on yhteinen lapsi, voit saada leskeneläkettä, jos olitte menneet naimisiin ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta.

Jos teillä ei ole yhteisiä lapsia, voit saada leskeneläkettä vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olit vähintään 50-vuotias, kun puolisosi kuoli.
 • Olit alle 50-vuotias ja puolisosi alle 65-vuotias, kun menitte naimisiin.
 • Avioliitto kesti vähintään 5 vuotta.

Jos olitte avoliitossa

Voit saada leskeneläkettä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Puolisosi kuoli 1.1.2022 tai sen jälkeen.
 • Teillä oli yhteinen alle 18-vuotias lapsi, joka asui kanssanne samassa taloudessa.
 • Olit muuttanut avoliittoon puolisosi kanssa ennen kuin hän täytti 65 vuotta.
 • Avoliitto kesti yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta ennen puolisosi kuolemaa.
 • Ette olleet naimisissa kenenkään muun kanssa, kun puolisosi kuoli.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeeseen kuuluu alkueläke ja mahdollinen jatkoeläke. Puolisosi kuoleman jälkeen Kela maksaa alkueläkettä 383,30 e/kk. Alkueläkettä maksetaan 6 kuukautta.

Alkueläkkeen jälkeen voit saada jatkoeläkettä. Se muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä.

Perusmäärä on 120,06 e/kk. Täydennysmäärän saamiseen vaikuttavat lähes kaikki tulosi. Täysi täydennysmäärä on 623,13 e/kk. Jos olet parisuhteessa, täysi täydennysmäärä on 539,15 e/kk.

Saat jatkoeläkkeen vain, jos sinulla on huollettavana sinun tai puolisosi alle 18-vuotias lapsi.

Eläkkeen määrä voi olla pienempi, jos puolisosi on asunut ulkomailla.

Jos tulosi ovat pienet, voit hakea myös asumistukea.

Lue lisää leskeneläkkeen hakemisesta (yleiskielellä).

Kuinka kauan voit saada leskeneläkettä?

Leskeneläke lakkaa aina viimeistään, kun täytät 65 vuotta.

Leskeneläkkeen kestolle ei ole muita rajoituksia, jos olitte naimisissa ja ainakin toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Puolisosi kuoli ennen 1.1.2022 tai
 • Olet syntynyt ennen vuotta 1975.

Jos olitte naimisissa, mutta kumpikaan ehdoista ei täyty, Kela maksaa leskeneläkettä 10 vuotta tai vähintään siihen asti, kunnes luonasi asuva lapsi täyttää 18 vuotta. Jos olitte avoliitossa, Kela maksaa leskeneläkettä, kunnes nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Jos menet uudelleen naimisiin ennen kuin täytät 50 vuotta, Kela lopettaa leskeneläkkeen maksamisen. Silloin saat kuitenkin kerralla rahamäärän, joka vastaa 3 vuoden eläkettä. Rahamäärä on pienempi, jos oikeutesi leskeneläkkeeseen loppuu aiemmin. Edellytys on, että olet saanut leskeneläkettä vähintään 1 vuoden ajan.
 

Jos lapsen vanhempi kuolee, Kela maksaa lapselle lapseneläkettä. Vanhempi tarkoittaa ihmistä, joka on asunut lapsen kanssa ja huolehtinut hänestä. Vanhempi voi olla äiti, isä tai muu henkilö.

Kelan maksaman lapseneläkkeen perusmäärä on 70,53 e/kk. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, lapsi saa noin 141 e/kk.

Alle 18-vuotias lapsi voi saada lisäksi täydennysmäärän, johon vaikuttavat muut perhe-eläkkeet. Täydennysmäärä on enintään noin 106,68 euroa e/kk.

Kela maksaa lapseneläkettä siihen saakka, että lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsi opiskelee, eläke voi jatkua 21-vuotiaaksi saakka. Myös kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksaa lapseneläkettä.

Täydennysmäärään vaikuttavat muut perhe-eläkkeet.

Lue lisää lapseneläkkeen hakemisesta (yleiskielellä).
 

Perhe-eläkettä voi saada Kelan lisäksi myös kuolleen omaisen työeläkelaitoksesta. Tietoja saat työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta. Maanviljelijöillä ja yrittäjillä on omat eläkevakuutukset.

Jos omainen on asunut tai työskennellyt ulkomailla, perhe voi saada eläkettä myös ulkomailta.

Jos omainen on ollut työelämässä, leski ja lapsi voivat saada myös kertakorvauksen ryhmähenkivakuutuksesta. Lisätietoja saat omaisesi työpaikasta.

Jos omainen on kuollut tapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, leski ja lapsi voivat saada perhe-eläkettä myös tapaturmavakuutuksesta tai liikennevakuutuksesta. Lisätietoja saat vakuutusyhtiöstä.

Muut perhe-eläkkeet ja korvaukset voivat vaikuttaa Kelan maksamiin eläkkeisiin ja asumistukeen. Perhe-eläkkeistä menee veroa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Kelaan.

Sivu päivitetty 20.6.2024