Kelan maksamat eläkkeet | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Kelan maksamat eläkkeet

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. Kela maksaa myös takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos saat työeläkkeitä alle noin 66 euroa kuukaudessa. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 775,70 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso, kansaneläkkeen täysi määrä on 692,54 euroa kuukaudessa.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet ottanut vanhuuseläkkeen varhennettuna eli ennen 65 vuoden ikää. Kansaneläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Myös muutto ulkomaille voi vaikuttaa kansaneläkkeeseen.

Kansaneläkettä pienentävät

  • työeläke
  • muut eläkkeet ja korvaukset, joita saat.

Kansaneläkettä eivät pienennä

  • puolison tulot
  • lapsen hoitamisen ajalta kertynyt eläke
  • opiskelun ajalta kertynyt eläke
  • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä menee veroa.

Voit saada kansaneläkettä, jos muut kansaneläkkeeseen vaikuttavat eläkkeesi ja saamasi korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:

  • 1434,88 euroa kuukaudessa, jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso
  • 1601,21 euroa kuukaudessa, jos asut yksin.

Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja eli tuloja, joista ei ole vähennetty veroa.

Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla. Tulorajat voivat olla joissain tilanteissa myös suuremmat.

Lue lisää Kelan eläkkeiden euromääristä ja tulorajoista  (yleiskielellä).

Kela tekee päätöksen kansaneläkkeestäsi tai takuueläkkeestäsi vasta sitten, kun on selvillä, kuinka paljon saat muita eläkkeitä.

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Sitä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

Takuueläkkeen täysi määrä on 976,59 e/kk. Jos et saa mitään muuta eläkettä, saat täyden takuueläkkeen.

Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut ennen eläkeikää varhennetun vanhuuseläkkeen. Silloin voi käydä niin, että et saa takuueläkettä.

Takuueläkettä pienentävät myös muut eläkkeet, joita saat. Ne vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä.

Takuueläkettä eivät pienennä esimerkiksi

hoitotuki
asumistuki
työtulot
omaisuus
puolison omaisuus.
Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, työtulosi voivat kuitenkin vaikuttaa takuueläkkeeseen.

Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään. Lue lisää takuueläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Sivu päivitetty 2.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?