Vanhuuseläke | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Vanhuuseläke

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. 

Vanhuuseläke voi olla työeläkettä, kansaneläkettä tai molempia. Kansaneläkkeenä maksettava vanhuuseläke alkaa 65 vuoden iässä.

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, vanhuuseläkkeen määrä voi jäädä pieneksi. Saatat kuitenkin saada eläkettä ulkomailta.

Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta (yleiskielellä).

Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna eli aikaistettuna vanhuuseläkkeenä ennen kuin täytät 65 vuotta.

Varhennettua vanhuuseläkettä voi saada 64 vuoden iässä, jos on syntynyt ennen vuotta 1962.

Varhennettu eläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla aikaistat sitä. Kannattaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke olisi.

Sinun ei tarvitse hakea eläkettä vielä 65-vuotiaana. Voit siis lykätä eli siirtää myöhemmäksi eläkkeen alkamista. Se korottaa eläkettä. Eläke suurenee 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta siirrät sitä myöhemmäksi.

Jos olet työtön ja lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen eli saada työttömyyspäivärahaa, kunnes haet vanhuuseläkettä.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana.

Jos olet syntynyt vuonna 1958–1961, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 64-vuotiaana.

Tässä tapauksessa eläke ei pienene. Muuten saat työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka.

Sivu päivitetty 21.4.2023

Mitä mieltä olet sivusta?