Työkyvyttömyyseläke | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Työkyvyttömyyseläke

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Jos olet pitkään sairaana, saat yleensä ensin sairauspäivärahaa.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksesta ja eläkkeestä. Voit saada kutsun Kelaan neuvottelemaan siitä, miten työkykyäsi voidaan parantaa.

Työkyvyttömyyseläkettä saat yleensä vasta sitten, kun olet saanut sairauspäivärahaa noin vuoden.

Työkyvyttömyyseläke voi olla sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Voit hakea niitä samalla hakemuksella ja lääkärinlausunnolla.

Lue lisää työkyvyttömyystuen hakemisesta (yleiskielellä).
 

Voit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos olet 16–64-vuotias ja sinulla on sairaus tai vamma, joka estää sinua tekemästä töitä.

Jos olet tehnyt pitkän työuran ja täyttänyt 60 vuotta, voit saada eläkkeen helpommin kuin sitä nuorempana.

Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön saa työkyvyttömyyseläkettä, vaikka hän tekisi töitä. Edellytys on, että kansaneläkkeeseen vaikuttavat muut tulot eivät ylitä kansaneläkkeen tulorajaa.

Kun täytät 65 vuotta, Kela muuttaa työkyvyttömyyseläkkeesi vanhuuseläkkeeksi. Tämä ei yleensä muuta eläkkeen määrää.

Tutustu esimerkkeihin eläkeläisen tuloista (yleiskielellä).
 

Jos olet tullut työkyvyttömäksi alle 15-vuotiaana, voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, kun täytät 16 vuotta. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan saa alle 20-vuotiaana. Nuoret voivat saada sen sijaan ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusrahaa.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua pääsemään töihin. Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Se tehdään yhdessä huoltajasi ja asiantuntijoiden kanssa.

Eläkkeen sijasta saat silloin nuoren kuntoutusrahaa. Se on vähintään 31,99 euroa päivässä. Sen lisäksi voit saada vammaistukea.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada määräaikaisena. Tällöin sen nimi on kuntoutustuki. Sitä maksetaan hoidon tai kuntoutumisen ajalta.

Edellytyksenä on, että sinulle on laadittu kuntoutus- tai hoitosuunnitelma. Kuntoutustuki on yhtä suuri kuin työkyvyttömyyseläke. Sitä maksetaan samoilla perusteilla.

Lue lisää kuntoutustuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleiskielellä).

Vaikka olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit tehdä jonkin verran töitä. Jos teet töitä, ilmoita siitä Kelaan ja työeläkelaitokseesi.

Kela jatkaa eläkkeen maksamista, jos ansiotulosi ovat enintään noin 976 euroa kuukaudessa

Jos teet töitä jatkuvasti ja ansaitset yli 976 euroa kuukaudessa, voit jättää eläkkeen lepäämään enintään 2 vuodeksi. Silloin sinulle ei makseta eläkettä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse hakea eläkettä uudelleen, jos työt loppuvat 2 vuoden sisällä.

Jos jätät kaikki eläkkeesi lepäämään ja olet aiemmin saanut eläkettä saavan hoitotukea, saat palkan lisäksi Kelasta ylintä vammaistukea 492,71 euroa kuukaudessa. Siitä ei mene veroa. Jos saat molempia, kansaneläkettä ja työeläkettä, sinun täytyy jättää molemmat eläkkeet lepäämään.

Jos lopetat työnteon, ilmoita siitä Kelaan. Kela alkaa taas maksaa eläkettä.

Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?