Leskeneläke | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Leskeneläke

Leskeneläke auttaa taloudellisessa selviytymisessä, kun puolisosi kuolee. Leskeneläke on osa perhe-eläkettä, jota maksavat Kela ja työeläkelaitokset. Voit saada leskeneläkettä molemmista samaan aikaan.

Voit saada leskeneläkettä, jos olet ollut puolisosi kanssa

  • avioliitossa
  • avoliitossa ja puolisosi on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen
  • rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kelan maksama leskeneläke loppuu, kun täytät 65 vuotta. Työeläkelaitokset maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa. Eläke perustuu työ- ja yrittäjäeläkkeeseen, jonka puolisosi ehti eläessään ansaita.

Voit saada leskeneläkettä myös lakiin perustuvana tapaturmaeläkkeenä ja sen lisäksi vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos puolisosi on asunut ulkomailla, sinulla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen hänen asuinmaistaan.

Lue lisää muiden kuin Kelan maksamista perhe-eläkkeistä.

Kelan maksama leskeneläke

Kelan leskeneläkkeessä on kaksi osaa:

  • alkueläke
  • mahdollinen jatkoeläke.

Alkueläke

Voit saada alkueläkettä puolison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Kela maksaa sitä korkeintaan 6 kuukautta. Jos saat kansaneläkettä, voit saada alkueläkettä vain sen määrän, joka ylittää kansaneläkkeesi määrän.

Alkueläkkeen maksaminen päättyy kuitenkin jo aikaisemmin, jos täytät 65 vuotta. Alkueläkkeen maksaminen päättyy myös silloin, jos solmit uuden avioliiton ennen kuin täytät 50 vuotta.

Jatkoeläke

Alkueläkkeen jälkeen voit saada jatkoeläkettä. Se muodostuu kahdesta osasta: perusmäärästä ja täydennysmäärästä, jota voit saada, jos tulosi ovat pienet.

Jatkoeläkkeen maksaminen päättyy, kun täytät 65 vuotta.

Et voi myöskään saada enää jatkoeläkettä, jos menet uudelleen naimisiin ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta. Jos olet kuitenkin saanut leskeneläkettä vähintään vuoden ajan, kun menet uudelleen naimisiin, Kela maksaa sinulle kertasuorituksena korkeintaan 3 vuoden jatkoeläkettä vastaavan summan.

Kenelle leskeneläkettä maksetaan?

Leskeneläkkeen saamisen ehdot riippuvat muun muassa siitä

  • kuinka kauan avo- tai avioliittonne tai rekisteröity parisuhteenne on kestänyt
  • onko teillä lapsia
  • milloin olet syntynyt.

Tutustu tarkemmin siihen, kuka voi saada leskeneläkettä.

Jos tulosi ovat pienet

Jos tulosi ovat pienet, sinulla voi olla oikeus myös esimerkiksi toimeentulotukeen, eläkkeensaajan asumistukeen tai yleiseen asumistukeen.

Lue lisää