Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

Jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia pitkäaikaisesti vähintään vuoden ajan, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Yleensä näitä etuuksia voidaan myöntää vasta kun hakija on saanut noin vuoden ajan sairauspäivärahaa

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voi olla määräaikainen tai toistaiseksi jatkuva. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi. Tavoitteena on, että palaat kuntoutustuelta töihin tai opiskelemaan. Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla saattaa olla oikeus toistaiseksi jatkuvaan työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

Kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkkeitä maksavat työeläkelaitokset ja Kela

  • Kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä voi maksaa joko työeläkelaitos tai Kela tai molemmat. 
  • Kun kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä maksaa työeläkelaitos, sitä maksetaan työeläkkeenä. Työeläkettä maksetaan työn ja yrittäjätoiminnan perusteella.
  • Työeläkelaitos voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen henkilölle, joka on vähintään 17-vuotias mutta ei vielä vanhuuseläkeikäinen.
  • Saat lisätietoa työeläkkeestäsi oman työeläkelaitoksesi sivuilta. Jos et tiedä omaa työeläkelaitostasi, voit selvittää sen työeläke.fi-sivustolta.
  • Jos työeläkkeesi on jäänyt pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, voit saada Kelasta työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkkeenä. 
  • Voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, jos olet 16–64-vuotias. Lue lisää siitä, milloin voit saada kansaneläkelain mukaisen kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen.
  • Hae työeläkettä ja kansaneläkettä samalla hakemuksella. Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.
  • Kun eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta, työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
  • Kela maksaa lisäksi takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi. Takuueläkkeen tarkoituksena on turvata Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläke.

Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt?

Jos työkyvyttömyys kestää alle vuoden, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivältä, saat Kelasta kirjeen työkyvyn tukemisesta ja toimeentulon turvaamisesta.

Ota yhteyttä lääkäriin, kun haluat selvittää mahdollisuutesi kuntoutukseen. Jos lääkäri arvioi, että voisit hyötyä kuntoutuksesta, hän suosittelee sinulle kuntoutusta ja kirjoittaa siitä lääkärinlausunnon. Kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset, Kela ja vakuutusyhtiöt. Voit tiedustella lääkäriltäsi tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea.

Jos sinulle suositellaan Kelan kuntoutusta, tutustu kuntoutuksen vaihtoehtoihin. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi ammatillinen kuntoutusselvitys, koulutus, kuntoutuskurssi tai psykoterapia.

Jos työkyvyttömyytesi pitkittyy, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelaitoksen ja Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua siitä, kun työkyvyttömyys on alkanut. 

Työeläkkeen määrä vaikuttaa siihen, mistä haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkettä karttuu työn ja yrittäjätoiminnan perusteella, ja sitä maksavat työeläkelaitokset. Jos työeläkettä ei ole kertynyt riittävästi, hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta.

Jos päätät hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, huomaa, että hakemuksen käsittelyyn menee aikaa keskimäärin 2–3 kuukautta. Kela voi maksaa tukea takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Jos työkykysi ei hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla saattaa olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

Jos työkykysi riittää osa-aikatyöhön tai kevyempiin tehtäviin, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitokselta. Osatyökyvyttömyyseläkettä ei voi saada Kelasta.

Huom. Jos sinulle on kertynyt työeläkettä, voit hakea samalla OmaKelan verkkohakemuksella myös työeläkelaitoksen myöntämää kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä sekä eläkettä EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä tai muusta maasta, jolla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus.

Jos haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä ja oikeutesi sairauspäivärahaan päättyy ennen kuin saat päätöksen tai eläkehakemus hylätään, voit hakea toimeentulosi turvaamiseksi työttömyysetuutta. 

Jos paluu työhön ei onnistu, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin seuraavana arkipäivänä siitä, kun oikeutesi sairauspäivärahaan päättyy. Työnhakua ei saa voimaan takautuvasti. Voit ilmoittautua työnhakijaksi myös silloin, jos olet työsuhteessa eikä työnantajasi voi tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Hae kokoaikatyötä. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, voit hakea osa-aikatyötä.

Hae työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassastasi. Jos olet työsuhteessa, liitä mukaan työnantajasi laatima todistus siitä, ettei työnantaja pysty tarjoamaan sinulle työkykyysi sopivaa työtä.

Työttömyysetuus turvaa toimeentulosi myös silloin, kun kuntoutustuen maksaminen on päättynyt, mutta jatkohakemuksesi käsittely on kesken. Ilmoittaudu tällöinkin ajoissa työnhakijaksi.

Miten Kela arvioi työkykyä?

Sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka sinulla olisi diagnosoitu sairaus, et välttämättä ole kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä ei siis välttämättä myönnetä, vaikka sinulla olisi lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä. Ne voidaan myöntää vain sellaisen työkyvyttömyyden perusteella, joka täyttää kansaneläkelain määritelmän työkyvyttömyydestä.

Kelan etuuskäsittelijä ja asiantuntijalääkäri arvioivat jäljellä olevan työ- ja toimintakykysi lääkärinlausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella. Asiantuntijalääkärit ovat vakuutuslääketieteen asiantuntijoita. He arvioivat hoitavan lääkärin lausunnon perusteella asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä sitä, täyttyvätkö työkyvyttömyyden lainsäädännölliset kriteerit.

Lääkärinlausunnosta ja hakemuksesta täytyy siis selvitä, miten sairautesi heikentää työkykyäsi ja millaiset mahdollisuudet sinulla on kuntoutua. Jäljellä olevaa työkykyä verrataan myös muuhun sopivaan työhön. Ratkaisussa otetaan huomioon myös ikäsi, ammattisi, koulutuksesi sekä se, että kuntoutumismahdollisuutesi on selvitetty. Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja sinulla on pitkä työura takanasi, työkykyä arvioidaan suhteessa omaan työhösi. 

Jos työkykysi palautuu tai kun täytät 65 vuotta

Työkykysi ja oikeutesi kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan uudestaan, jos työkykysi palautuu, paranet tai opiskelet uuden ammatin.

Jos saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä, se muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta. Eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi syntymäpäivääsi seuraavan kuukauden alusta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.3.2024