Vanhuuseläke Kelasta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhuuseläke

Voit saada vanhuuseläkettä työeläkelaitoksesta, Kelasta tai molemmista samaan aikaan. Saat työeläkkeenä maksettavasta vanhuuseläkkeestä tietoa työeläkelaitoksestasi.

Kela maksaa vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä.

Voitko saada vanhuuseläkettä?

Voit saada Kelan maksamaa vanhuuseläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai saat sitä vähemmän kuin 1601,21 e/kk. Avio- tai avoliitossa sekä rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle muiden eläkkeiden tuloraja on 1434,88 e/kk.

Muut eläkkeesi otetaan huomioon bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä. Lue, mitkä tulot vaikuttavat vanhuuseläkkeen määrään.

Voit saada Kelan vanhuuseläkettä, kun olet täyttänyt 65 vuotta. Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, vanhuuseläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella. Tarkista oma eläkeikäsi työeläke.fi-sivuston laskurilla.

Joissain tapauksissa voit saada jo aikaisemmin varhennettua vanhuuseläkettä.

Jotta voit saada Kelasta vanhuuseläkettä, edellytyksenä on että asut tai olet asunut Suomessa vähintään 3 vuoden ajan sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta. Jos olet asunut Suomessa vähintään vuoden, toisissa EU- tai ETA-maissa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa karttunutta vakuutusaikaa voidaan lukea hyväksesi.

Kuinka paljon voit saada vanhuuseläkettä?

Vanhuuseläkkeen täysi määrä yksin asuvalle on
775,70 e/kk
Vanhuuseläkkeen täysi määrä parisuhteessa* olevalle on
692,54 e/kk

*Parisuhteella tarkoitetaan avo- tai avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta.

Muut eläketulosi vaikuttavat vanhuuseläkkeesi määrään.

Täyden määrän voit saada vain silloin, jos sinulla ei ole ollenkaan muita eläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen verojen vähentämistä on enintään 65,62 e/kk. Jos sinulla on enemmän eläketuloja, vanhuuseläke pienenee tai sitä ei jää maksettavaksi.

Jos vanhuuseläkkeesi on vähemmän kuin 7,90 e/kk, sitä ei makseta.

Lue, miten vanhuuseläkkeen varhentaminen vaikuttaa sen määrään.

Vanhuuseläkkeestä menee veroja.

Voit halutessasi itse laskea vanhuuseläkkeen määrän kansaneläkkeen laskukaavalla tai pyytää eläkearvion meiltä soittamalla palvelunumeroon.

Täydestä vanhuuseläkkeestä vähennetään puolet siitä määrästä, joka jää jäljelle, kun työeläkkeistä vähennetään täyteen vanhuuseläkkeen oikeuttava määrä. Laskukaavan työeläke tarkoittaa sitä työeläkkeen määrää, josta ei ole vielä vähennetty veroja eli työeläke otetaan bruttomääräisenä huomioon.

Laskukaava yksin asuvalle: 775,70 e – (työeläkkeet – 65,62 e) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 692,54 e – (työeläkkeet – 65,62 e) : 2

Et voi laskea eläkettäsi laskukaavalla, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Esimerkkejä eläketuloista ja veroista

Kun haet vanhuuseläkettä, ilmoita kaikki ne maat, joissa olet asunut, työskennellyt tai opiskellut.

Ulkomailla asumasi aika voi pienentää vanhuuseläkettäsi, jos olet asunut Suomessa vähemmän kuin 80 % ajasta 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisenä aikana.

Kysy Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta lisää siitä, miten ulkomailla asuttu aika vaikuttaa eläkkeeseesi.

Sinulle on voinut kertyä eläkettä ulkomailta. Lue lisää ulkomaan eläkkeen hakemisesta.

Kela tekee vuosittain kansaneläkkeeseen indeksitarkistuksen. Vanhuuseläkkeesi voi silloin suurentua tai pienentyä.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Maksupäivä

Kela maksaa vanhuuseläkkeen
kuukauden 7. päivänä

Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, eläke maksetaan edeltävänä aukiolopäivänä.

Jos muutat pysyvästi ulkomaille, Kela voi tietyissä tilanteissa edelleen maksaa sinulle vanhuuseläkettä. Lue, mihin maihin Kela maksaa vanhuuseläkettä.

Jos asut ulkomailla ja saat vanhuuseläkettä, ilmoita ulkomaisen pankkisi IBAN-tilinumero ja BIC-koodi kirjallisesti Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. Ilman tilinumeroa eläkettä ei voida maksaa.

Muiden eläkkeiden ja tulojen vaikutus vanhuuseläkkeeseen

Lähes kaikki työeläkkeet ja muut jatkuvat eläkkeet vaikuttavat Kelan maksaman vanhuuseläkkeen määrään. Jos et vielä saa työeläkettä, Kelan vanhuuseläkkeen määrään vaikuttaa alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä ansaittu työeläkekertymä.

Yleensä myös ulkomailta saadut eläkkeet ja korvaukset pienentävät vanhuuseläkettä.

Muut eläkkeesi otetaan huomioon bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

Kelan vanhuuseläkettä pienentävät

 • työeläkkeet, esimerkiksi vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläkkeet
 • vapaaehtoiset lisäeläkkeet ja perhe-eläkkeet, jos ne perustuvat työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjä- tai luottamustoimintaan
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko ja huoltoeläke
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava kuntoutusraha
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke
 • sotilasvammalain perusteella maksettava huoltoeläke
 • maatalousyrittäjien luopumistuen perusmäärä
 • ulkomailta maksettavat eläkkeet ja korvaukset.

Kuntoutusraha ja ansionmenetyskorvaus alkavat pienentää vanhuuseläkettä vasta vuoden kuluttua siitä, kun tapaturma tai liikennevahinko on sattunut.

Vanhuuseläkkeen määrään eivät vaikuta esimerkiksi

 • palkkatulot, pääomatulot tai omaisuus
 • puolison tulot tai omaisuus
 • työeläke, joka on karttunut opiskelusta tai lapsenhoidosta
 • työeläkkeen lykkäyskorotus
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus
 • työeläke sellaisesta työstä, jota olet tehnyt 1.1.2005–31.12.2016 yli 63-vuotiaana.

Työskentely eläkkeellä ei vaikuta vanhuuseläkkeen määrään. Eläkkeellä tehdystä työstä kertyy kuitenkin myös työeläkettä. Kun eläkkeellä tehdystä työstä saatu eläkekertymä lisätään työeläkkeeseen, se pienentää Kelan vanhuuseläkkeen määrää.

Esimerkkejä eläketuloista ja veroista

Katso esimerkkejä

Vanhuuseläke eri elämäntilanteissa

Voit lykätä vanhuuseläkkeen alkamista, jos haluat. Voit myös tietyissä tilanteissa jäädä vanhuuseläkkeelle tavallista aikaisemmin.

Sinun ei tarvitse hakea vanhuuseläkettä heti 65 vuotta täytettyäsi. Jos haluat lykätä vanhuuseläkkeen alkamaan 65 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, eläkettäsi korotetaan

 • 0,6 %, jos olet syntynyt ennen vuotta 1962
 • 0,4 %, jos olet syntynyt vuonna 1962 tai sen jälkeen.

Tätä kutsutaan lykkäyskorotukseksi. Se tulee jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläkkeen alkaminen lykkääntyy. Korotuksella ei ole ylärajaa. Eläkettä ei kuitenkaan koroteta niiltä kuukausilta, joilta sinulla ei ole oikeutta saada Kelan vanhuuseläkettä. Oikeutta ei ole, jos esimerkiksi asut ulkomailla sen jälkeen, kun olet täyttänyt 65 vuotta.

Jos jäät työeläkkeelle ennen kuin täytät 65 vuotta ja jos eläkkeesi on pieni, voit saada Kelasta tavallista aikaisemmin vanhuuseläkettä. Silloin sitä kutsutaan varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi.

Voit päättää, haetko vanhuuseläkettä heti, kun siirryt työeläkkeelle, vai vasta 65 vuoden iässä. Jos haet Kelan vanhuuseläkettä vasta 65 vuotta täytettyäsi, siihen ei tehdä varhennusvähennystä. 

Varhennettua vanhuuseläkettä voi saada jo 64 vuoden iässä, jos on syntynyt ennen vuotta 1962. 

Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää sen määrää

Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on pysyvästi pienempi kuin vanhuuseläkkeen, joka alkaa 65-vuotiaana. Vanhuuseläke vähenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat eläkettä.

Jos haluat vanhuuseläkkeen heti, kun täytät 64 vuotta, se on pysyvästi 4,8 % pienempi kuin se olisi 65 vuoden iässä. Tällöin vanhuuseläke ei nouse siis sen jälkeenkään, kun täytät 65 vuotta.

Voit olla yhteydessä Kelaan, jos haluat selvittää etukäteen, kuinka paljon varhennettua vanhuuseläkettä saisit. Jos olet asunut ulkomailla pitkään, emme voi antaa tarkkaa arviota vanhuuseläkkeen määrästä etukäteen.

Jos haluat, että Kela alkaa maksaa vanhuuseläkettä sinulle ennen kuin alat saada työeläkettä, tuleva työeläkkeesi pienentää Kelan vanhuuseläkettä niin sanottuna ennakoituna työeläkkeenä.

Jos olet ollut pitkään työttömänä ja saanut peruspäivärahaa Kelasta tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta, voit saada Kelasta niin sanotuilta lisäpäiviltä vanhuuseläkkeen hieman tavallista aikaisemmin.

Lisäpäivien perusteella myönnettyyn vanhuuseläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Lue lisää peruspäivärahan lisäpäivistä.

Voit saada vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella jo 64-vuotiaana, jos olet syntynyt ennen vuotta 1962.

Voit itse valita, haetko pitkäaikaistyöttömänä vanhuuseläkettä 64-vuotiaana tai myöhemmin. Jos et halua hakea sitä, sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Kun haet vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella, vanhuuseläkkeesi voi alkaa sen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei myönnetä takautuvasti.

Työmarkkinatuen saajalla ei ole oikeutta lisäpäiviin, joten hän ei voi saada vanhuuseläkettä niiden perusteella. Myöskään yrittäjä ei voi saada vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella, koska hänellä ei ole lisäpäiviltä oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Työeläkkeenä voit saada vanhuuseläkettä oman ikäluokkasi alimmasta eläkeiästä alkaen.

Näin haet vanhuuseläkettä

 1. Hae vanhuuseläkettä OmaKelassa, jos työeläkkeesi jää alle Kelan vanhuuseläkkeen tulorajan tai et saa työeläkettä ollenkaan.
 2. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa.
  • Jos olet asunut muualla kuin Suomessa, liitä hakemukseen liite U Asuminen ja työnteko ulkomailla ETK/Kela 7110 (pdf). Ilmoita kaikki maat, joissa olet asunut, työskennellyt tai opiskellut. Sinulla voi olla oikeus saada eläkettä niistä maista.
  • Jos haet vanhuuseläkettä työttömyyden lisäpäivien perusteella, liitä mukaan lisäpäivien maksajan antama todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä.
 3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi käsitelty, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näkyy myös muistutuksia, jos hakemuksesta puuttuu liitteitä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Voit myös täyttää ja tulostaa Kelan ja työeläkelaitosten yhteisen lomakkeen ETK/Kela 7001 (pdf). Tällä hakemuksella voit hakea sekä Kelan että työeläkelaitoksen maksamaa vanhuuseläkettä. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit hakea vanhuuseläkettä Kelasta myös soittamalla palvelunumeroon 020 692 202.

Hae vanhuuseläkettä

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet vanhuuseläkettä

Kelan maksaman vanhuuseläkkeen takautuva hakuaika on 6 kuukautta.

Kelan vanhuuseläkettä voit hakea joko yhtä aikaa työeläkelaitoksen vanhuuseläkkeen kanssa tai erikseen.

Jos esimerkiksi haet työeläkettä 64-vuotiaana, voit hakea myös Kelan vanhuuseläkettä varhennettuna. Se jää kuitenkin silloin pysyvästi pienemmäksi kuin 65 vuoden iässä. Voit myös hakea Kelan vanhuuseläkettä vasta sitten, kun täytät 65 vuotta, vaikka olisit jäänyt työeläkkeelle jo aiemmin.

Jos saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä, se muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta (seuraavan kuukauden alusta). Poikkeuksena on, jos olet jättänyt työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään työskentelyn vuoksi. Hae silloin vanhuuseläkettä erikseen, kun täytät 65 vuotta.

Käsittelyajat-sivulta näet, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää. Käsittely kestää kauemmin, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Jos olet työskennellyt, opiskellut tai asunut ulkomailla, eläkehakemuksesi käsittely kestää tavallista kauemmin. Kelan täytyy selvittää kaikki ne ajat, jolloin olet asunut tai työskennellyt muissa maissa.

Voit tietyissä tapauksissa saada väliaikaisen päätöksen Kelan maksamasta eläkkeestä, jos eläkepäätöksen saaminen EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä kestää kauan.

Ota yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, jos sinulla on kysyttävää ulkomailla oleskelun vaikutuksesta eläkkeisiin.

Lue lisää ulkomaan eläkkeen hakemisesta.

Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi, jos sinun on itse hankala hoitaa Kela-asioitasi.

Toinen henkilö voi asioida puolestasi puhelimessa, palvelupisteessä tai kirjeellä. Verkossa asiointi on osittain mahdollista toisen henkilön puolesta.

Lue lisää toisen puolesta asioinnista.

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat vanhuuseläkkeeseen

Jos saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä, sinun on ilmoitettava Kelaan, jos

 • alat saada jotakin muuta eläkettä, korvausta tai perhe-eläkettä Suomesta tai ulkomailta tai niiden määrä muuttuu muun syyn kuin indeksikorotuksen vuoksi
 • jokin muu eläketulosi lakkaa kokonaan
 • perhesuhteesi muuttuvat
 • muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta.

Tarkista myös, miten elämäntilanteesi muuttuminen vaikuttaa muihin Kelasta saamiisi tukiin.

Ilmoita muutoksesta OmaKelassa.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa muutoksesta soittamalla palvelunumeroon 020 692 202.

Voit myös täyttää lomakkeen E 285 (pdf) ja postittaa sen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä 

Jäikö jotain epäselväksi?

Voit soittaa Kelan asiakaspalveluun.

020 692 202
020 692 202

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Jos muut eläkkeesi jäävät pieniksi, sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen. Selvitä myös, voisitko saada toimeentulotukea.

 • Tarvitsetko tukea asumismenoihin?

  Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, jos asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

 • Onko sinulla lääke- tai sairauskuluja?

  Voit saada korvausta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista sekä sairauteen liittyvistä reseptilääkkeistä. Lue, mihin kuluihin korvausta voi saada.

 • Tarvitsetko tukea arkeesi vamman tai vaikean sairauden vuoksi?

  Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu helpottamaan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää sekä tukemaan toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Sivu päivitetty 19.6.2024