En arbetsplats med många möjligheter


FPA:s huvuduppgift är att svara för den finländska sociala tryggheten. Uppgifterna är varierande och mångsidiga, vilket innebär att FPA kan erbjuda ett brett spektrum av karriärmöjligheter. På många områden är vi föregångare. Därför uppmuntrar vi också våra medarbetare att hela tiden utveckla sig och sina färdigheter.

I en stor organisation kan man avancera långt, ända till chefsuppgifter. FPA verkar överallt i Finland, vilket ökar möjligheterna att få jobba med många olika slag av uppgifter. Också internt kan man hitta helt nya karriärvägar.

Utvecklingen av personalens kompetens och arbetsmetoder stöds på många olika sätt. Utbildning ordnas inom ramen för FPA:s egen verksamhet, men många förkovrar sig också på kurser utanför huset.

Arno jobbar med internationella förmånsuppgifter

Arno är en FPA-anställd som tycker om att skejta och resa på sin fritid. Han har jobbat som kundservicesakkunnig på flera olika FPA-serviceställen i Mellersta Nyland. För närvarande är Centret för internationella ärenden hans arbetsplats. Till hans uppgifter hör att behandla internationella ansökningar om barnbidrag. I sitt arbete får Arno mångsidigt använda sina språkkunskaper. De motionssedlar som arbetsgivaren erbjuder är en förmån som han uppskattar mycket.

Läs mer: