Beslut och handlingar i MittFPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beslut och handlingar i MittFPA

MittFPA

Logga in

Beslut skickas till dig per post och i MittFPA. När du får ett nytt beslut eller brev syns ett meddelande om det på förstasidan i MittFPA. Alla dina beslut och brev hittas enkelt på sidan Beslut och övriga handlingar. Alla handlingar som skickats till dig kan du läsa i MittFPA i ungefär 2 år.

Avstå från papperspost

Du kan avstå från papperspost genom att informera oss om det i MittFPA. Då får du beslut, brev och övriga handlingar endast i elektronisk form. 

När du avstår från papperspost får du information om ditt beslut snabbare än med vanlig brevpost. Vi skickar enligt ditt val ett e-postmeddelande eller sms till dig genast när beslutet kan läsas i MittFPA. 

Det är redan nu möjligt att ta emot de flesta beslut från FPA endast i MittFPA. Av tekniska skäl måste vi dock fortfarande skicka en del av handlingarna per post.

Följande typer av beslut och brev kan du, om du vill, välja att ta emot endast i MittFPA. 

 • beslut och brev om allmänt bostadsbidrag
 • beslut och brev om bostadsbidrad för pensionstagare
 • en del av beslut och brev om studiestöd
 • beslut och brev om hälsovårdsavgift för högskolestuderande
 • brev om lånegarantin i anslutning till vuxenutbildningsstöd
 • beslut och brev om arbetslöshetsförmåner
  • arbetsmarknadsstöd 
  • grunddagpenning 
  • alterneringsersättning 
  • rörlighetsunderstöd
  • omställningspenning
 • beslut och brev om sjukdagpenningar 
  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • sjukdagpenning enligt FöPL-försäkringen
  • donationsdagpenning
  • dagpenning vid smittsam sjukdom
 • beslut och brev om stöd för hälso- och sjukvård
  • specialvårdspenning
  • sjukvård utomlands 
  • sjukvårds- och reseersättningar
 • beslut och brev om stöd för barnfamiljer
  • adoptionsbidrag
  • barnbidrag
  • barnvårdsstöd
  • föräldrapenning
  • partiell föräldrapenning
  • graviditetspenning
  • särskild graviditetspenning
  • moderskapsunderstöd
  • underhållsstöd
 • brev om funktionshindrad
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
 • beslut och brev om rehabilitering
 • beslut och brev om rehabiliteringspenning
 • beslut och brev om militärunderstöd
 • beslut och brev om grundläggande utkomststöd
  • Beslut skickas också per post om de innehåller betalningsförbindelse i pappersformat.
 • beslut om återkrav
 • beslut om betalningsbefrielse gällande
  • underhållsbidragsskuld
  • ränta på borgensfordran på studielån 
  • borgensfordran på studielånet
 • en del av indrivningsbreven
 • beslut och brev om garantipension
 • beslut och brev om folkpension (ålderspension och sjukpension)
 • en del av de brev som handlar om att komma till Finland eller att åka utomlands.

Gör så här om du vill avstå från papperspost

 1. Logga in i MittFPA.
 2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
 3. Gå till punkten Avstå från papperspost och svara Ja på frågan ”Vill du avstå från papperspost?"
 4. Ange ett telefonnummer eller en e-postadress och ge FPA tillstånd att skicka meddelanden till dig. Du får ett meddelande om nya beslut och brev per sms eller per e-post.

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024