Kuntoutuskursseja koskevat ohjeet

Jos osallistujia on liian vähän

Kurssin siirtäminen tai peruminen