Natiiviröntgen- ja varjoainetutkimukset

Natiiviröntgentutkimukset

Hammasröntgen (koodi EB1AA) korvataan vain kerran samalta käynniltä. Kaikki muut tarvittavat hammaskuvat, jotka selvitetään koodilla EB1CA (Hammasröntgen, lisäkuva) korvataan vain kerran samalta käynniltä. Koodia EB1AA ei ole tarkoitettu käytettäväksi lisäkuvista tai täydentävistä tutkimuksista.

Kun potilaalle tehdään hampaiston ja leuan panoraamakuvaus tai muu yksinkertainen rakokuvaus (EB1HA) ja sitä on tarpeen samalla käynnillä täydentää hammaskuvilla, korvataan kaikki lisäkuvat kerran koodilla EB1CA.

Hampaiston sivualueen tai sivualueiden Bite-Wing-tutkimus korvataan koodilla EB1SA (Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta) kerran samalta käynniltä riippumatta otettujen kuvien lukumäärästä. Myös koodia EB1SA voidaan täydentää kerran koodilla EB1CA tarvittavien hammaskuvien osalta.

Natiiviröntgentutkimukset
Koodi Nimi Korvaustaksa, euroa

AA1AA

Kallon röntgen

9,00

AA3AA Kasvonluiden röntgen 11,00
CA1AA Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan röntgen 11,00
DM1AA Nenän sivuonteloiden röntgen 11,00
DM1QA Nenän sivuonteloiden röntgen, yksi suunta (esim. kuutamokuva) 9,00
EB1AA Hammasröntgen 6,00
EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva 1,00
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvaus 9,00
EB1JA Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvaus 11,00
EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä 9,00

EB1SA

Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta 6,00
ED1AA Alaleuan röntgen 9,00
EE1AA Yläleuan tai suulaen röntgen 9,00
EE1HA Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko) 14,00
EE1JA Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa) 26,00
EE1KA Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa) 39,00
EG1AA Leukanivelten röntgen 9,00

EL3AA

Sylkirauhasen röntgen 9,00
NA1AA Kaularangan röntgen

11,00

NK6MA

Luustoikäröntgen 9,00

NK6PA

Luun tiheysmittausröntgen, DXA (yksi kohde) 16,00

NK6QA

Luun laaja tiheysmittausröntgen, DXA (kaksi kohdetta) 31,00

Varjoainetutkimukset

Varjoainetutkimukset

Koodi

Nimi Korvaustaksa, euroa

EL1CB

Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) 26,00

EL2CB

Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) 26,00

QX2CB

Avannekäytävän varjoainetutkimus (fistulografia) 26,00