Hammashoidon korvaukset

Tästä osiosta löytyy suunhoidon ammattilaisille tarkoitetut hammashoidon toimenpidekoodit, korvaustaksat ja toimenpidekohtaiset soveltamisohjeet. Noudata soveltamisohjeita, kun teet Kelalle selvityksen antamastasi hoidosta ja hoidon kustannuksista.

Katso tarkemmat ohjeistukset

Toimenpidekohtaiset korvaustaksat eivät rajaa sitä, mitä hoitoa tai palveluita palveluntuottaja antaa ja mitä palkkioita palveluntuottaja perii. Kela voi kuitenkin korvata vain tarpeellisen, hyvän hoitokäytännön mukaisen sairaanhoidon kustannuksia.

Aikaperusteiset toimenpiteet

Aikaperusteisen toimenpiteen kesto arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon aikaa kului toimenpiteen kliiniseen työhön.

Kela korvaa yhdeltä käyntikerralta samasta hoitotyypistä vain yhden aikaperusteisen toimenpiteen. Poikkeuksia ovat useampaan hampaaseen samalla käynnillä tehdyt juurikanavien avaus- ja laajennustoimenpiteet, jotka ovat sekä aikaperusteisia että hammaskohtaisia.

Protetiikan toimenpiteet rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille

Kela korvaa protetiikan toimenpiteitä vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Selvitä kliinisen ja teknisen työn kustannukset Kelalle erillisillä koodeilla.

Lue lisää rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidon korvaamisesta.

Edellisvuosien korvaustaksat ja soveltamisohjeet

Tässä osiossa on tälle vuodelle vahvistetut korvaustaksat ja toimenpidekohtaiset soveltamisohjeet. Jos tarvitset edellisvuosien korvaustaksoja tai soveltamisohjeita, lähetä sähköpostia osoitteeseen svkorvaus@kela.fi. Kerro viestissä, minkä vuoden korvaustaksat ja soveltamisohjeet tarvitset.

Lue lisää