Työterveyshuollon etäpalvelujen ja puhelujen korvaaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Työterveyshuollon etäpalvelujen ja puhelujen korvaaminen

Etäpalveluna annetut ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) sekä sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelut (KL II) oikeuttavat työterveyshuollon korvaukseen. Poikkeuksena tähän on työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti, joka on lähtökohtaisesti tehtävä fyysisenä käyntinä työpaikalle.

Korvaukseen oikeuttavat etäpalvelut

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut (KL I) oikeuttavat korvaukseen samalla tavoin kuin perinteiset työterveyshuollon palvelut. Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa teksti-, ääni- tai kuvavälitteisesti tai videoyhteyden avulla.

Työterveyshuollon korvaukseen oikeuttavat etäpalveluna toteutetut:

  • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaan ja tarkistamiseen liittyvät neuvottelut ja muu yhteydenpito
  • terveystarkastus silloin, kun se ei edellytä asiakkaan fyysistä tutkimista, näytteenottoa tai testaamista (edellytetään videoyhteyden käyttöä)
  • yksilön ohjaus ja neuvonta
  • ryhmän ohjaus ja neuvonta
  • erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn sekä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi
  • työterveysneuvottelut (edellytetään ääni- tai videoyhteyden käyttöä)
  • työsuojelutoimikunnan kokoukseen osallistuminen sekä työterveyshuollon toiminnan toteuttamiseen ja vaikutusten arviointiin liittyvä seuranta.

Perusselvitykseen ja suunnattuun työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti on lähtökohtaisesti fyysinen. Lue lisää työpaikkaselvityksestä (Työnantajat-osio).

Työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannuksina (KL II) voidaan korvata etäyhteyden välityksellä annetut sairaanhoidon palvelut (= etävastaanotto). Tässä on kyse perinteiseen sairaanhoitokäyntiin verrattavissa olevasta vastaanotosta.

Puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä annetut hoito-ohjeet ja neuvot

Työterveyshuoltona korvataan kustannukset, jotka syntyvät, kun työterveyshuollon ammattihenkilö (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja tai työfysioterapeutti) tai työterveyshuollon asiantuntija (työterveyspsykologi tai erikoislääkäri) antaa potilaalle hoito-ohjeita ja neuvoja puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä (KL I ja KL II).

Korvausluokassa II korvataan myös työterveyshuollossa nimettynä toimivan yleislääkärin puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä potilaalle antamat hoito-ohjeet ja neuvot. Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida suositus työterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä niin, että samat työterveyshuollon ammattihenkilöt hoitavat sekä ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon. (ks. Opas työterveyshuoltolain soveltajille 2004:12 (pdf))

Työterveyshuollon etäpalvelujen antamisen edellytykset

Työterveyshuollon etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta, kun niiden toteuttamisessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaa ohjetta (stm.fi, pdf).

Lisäksi muiden työterveyshuollon korvaamisen edellytysten pitää täyttyä. Tutustu myös

Käynneistä samana päivänä saman työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan vastaanotolla korvataan vain yksi käynti. Poikkeustapauksessa ja erityisestä perustellusta syystä voi korvausta saada toisestakin käynnistä.

Työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi huomioiden hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Potilaalle tulee antaa mahdollisuus halutessaan tulla perinteiselle vastaanotolle.

Etäpalvelujen ja puhelujen korvaamisessa edellytetään, että työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminta perustuu aina työterveyshuollon ammattihenkilöiden toteamaan tarpeeseen.

Etäpalveluille omat koodit

Korvaaminen edellyttää, että etäpalveluista saadaan tiedot (toimintatiedot ja kustannukset). Tätä varten palveluntuottajan tietojärjestelmässä ja hinnastossa on oltava etäpalveluille omat koodinsa.

Korvauksen hakeminen

Etäpalvelut sekä puhelimessa, sähköpostissa ja chatissä annetut hoito-ohjeet ja neuvot kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa etäpalveluille varattuihin kohtiin.

Puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä potilaalle annettujen hoito-ohjeiden ja neuvojen osalta korvaushakemukseen kirjataan vain kustannukset. Toimintatietoa ei synny, koska potilas ei ole käynyt vastaanotolla tai siihen verrattavissa olevalla etävastaanotolla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.1.2024