Kelalle ilmoitettavat toiminta- ja kustannustiedot | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kelalle ilmoitettavat toiminta- ja kustannustiedot

Työterveyshuollon palveluntuottaja ja työnantaja voivat sopia keskenään laskutuskäytännöistä. Palveluntuottaja voi esimerkiksi periä työnantajalta kiinteitä hintoja työterveyshuollon kustannuksista.

Laskutuskäytännöstä riippumatta työterveyshuollon toiminta pitää eritellä korvaushakemuksessa aikaperusteisina, käyntikohtaisina tai tutkimuksiin perustuvina maksuina ja palkkioina. Toiminta- ja kustannustiedot pitää ilmoittaa siinä muodossa kuin säädökset ja hakemuslomakkeet edellyttävät.

 Kela arvioi korvaushakemuksen perusteella, voidaanko kustannuksista myöntää korvausta.

Työterveyshuoltoon kuulumattomat kustannukset tulee pitää erillään (esimerkiksi laskutuksessa) lakisääteisestä työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Korvauksen maksaminen edellyttää sitä, että kustannukset ovat

  • työnantajan kokonaan maksamia ja
  • mukana hakemuksessa ilmoitetun tilikauden kirjanpidossa.

Työterveyshuollon voimavarojen käytön ja kustannusten yhteys tulee voida luotettavasti todentaa toimenpidekohtaisesta erittelystä. Erittelyn tulee löytyä työnantajan kirjanpidosta tai sen liiteaineistosta. Erittely on toimitettava Kelaan, jos Kela pyytää sitä.

Lue lisää työterveyshuollon korvattavista kustannuksista (Työnantajat-osio).

Tietojen ilmoittaminen työnantajan korvaushakemuksessa

Työnantajan korvaushakemuksessa työterveyshuollon kustannukset esitetään eriteltynä toiminnoittain ja kustannuksittain voimavarojen käytön mukaisesti. Hakemuksessa siis esitetään työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja toimintatiedot.

Suoritteiden, toimintojen ja kustannusten pitää vastata todellisia ja kohtuullisia kustannuksia laskutustavasta riippumatta. Hakemustiedot ja erittely tulee siis aina pystyä esittämään suoritteisiin ja toimintoihin perustuvina maksuina ja palkkioina.

Työnantajan lomakkeet ja täyttöohjeet

Tietojen ilmoittaminen yrittäjien korvaushakemuksessa

Yrittäjän työterveyshuollon korvauksia haetaan, kun työterveyshuollosta syntyy kustannuksia. Yrittäjillä ei siis ole käytössään samanlaista tilikausittaista hakemista kuin työnantajilla. Kustannuksia voidaan korvata vain, kun jokaisesta hakemuksesta käy selville, mistä toiminnoista ja suoritteista kustannuksia on syntynyt ja maksettu.

Työnantajayrittäjät voivat halutessaan hakea korvaukset työnantajakohtaisella hakemuksella, jossa ilmoitetaan sekä työntekijöiden että yrittäjän työterveyshuollon kustannukset. Korvaus haetaan tilikausittain. Yrittäjän työterveyshuoltosopimukseen pitää kirjata, mikä hakutapa on valittu.

Lue lisää yrittäjän työterveyshuollon korvausten hakemisesta.

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?