Työterveyshuollon yleis- ja perusmaksuihin sisällytettävät kustannukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yleis- tai perusmaksuihin sisällytettävät kustannukset

Kela voi korvata yleis- tai perusmaksuja, joita työterveyshuollon palveluntuottajat perivät työnantajilta ja yrittäjiltä.

Yleis- tai perusmaksuja korvataan, jos

 • niiden sisältö vastaa hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia
 • ne aiheutuvat muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimusten tekemisestä.

Tällaisia kustannuksia aiheutuu toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan hoitamasta

 • ajanvarauksesta
 • postituksesta
 • puheluista
 • toimistotyöstä
 • siivouksesta ja muista vastaavista tehtävistä.

Yleis- tai perusmaksua ei tarvitse periä erikseen

Työterveyshuollon palveluntuottajan ei tarvitse periä yleis- tai perusmaksua erikseen, koska palveluntuottaja voi sisällyttää toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan toiminnan kustannukset työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimuksista perimiinsä maksuihin ja palkkioihin.

Jos työterveyshuollon palveluntuottaja perii yleis- tai perusmaksua, siihen ei saa sisällyttää mitään työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneita kustannuksia.

Lisäksi yleis- tai perusmaksussa huomioidaan vain se osuus avustavan henkilökunnan työpanoksesta, joka kohdentuu työterveyshuollon toimintaan.

Nämä kustannukset Kela hyväksyy

Palveluntuottaja voi periä yleis- tai perusmaksuina seuraavat toimistohenkilökunnan, siivoushenkilökunnan ja avustavan henkilökunnan kustannukset:

 • laitteiden, kaluston ja tietojärjestelmien hankinnan ja uusimisen kustannukset
 • laitteiston, kaluston ja tietojärjestelmien huolto sekä ylläpito
 • palkkakustannukset ja pakolliset palkkasivukustannukset
 • huoneisto- ja toimistokustannukset, ammattikirjallisuus, täydennyskoulutus, tutkimus- ja hoitotarvikkeet, työvaatteet ja pesulakustannukset.

Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi

 • työterveyshuoltosopimuksen laatimisesta
 • korvaushakemuksen täyttämisestä
 • palveluntuottajan asiakkuuksien hallinnasta, kuten ekstranet-palveluista.

Ennakkoon tai ilman toimintaa perityt maksut

Pelkkiä yleis- tai perusmaksuja tai ennakkoon perittyjä yleis- tai perusmaksuja ei korvata työterveyshuoltona.

Korvaaminen edellyttää, että hakijalle on aiheutunut yleis- tai perusmaksujen lisäksi kustannuksia työterveyshuollon palveluista tai ensiapuvalmiuden järjestämisestä hakemusta koskevan tilikauden tai kalenterivuoden aikana. 

Ilmoittaminen korvaushakemuksessa

Yleis- tai perusmaksut ilmoitetaan korvaushakemuksen kohdassa ”Muut käyttökustannukset". Niistä aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan hakemuksessa palveluntuottajan ja työnantajan sopimalla tavalla. Yleis- tai perusmaksut jaetaan yleensä korvausluokkiin toteutuneen toiminnan suhteessa. Maksua ei voi jakaa, jos työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä tehty sopimus koskee vain korvausluokkaa I.

Jos korvaushakemuksessa ilmoitettu yleis- tai perusmaksu on suuri, Kela voi pyytää tarkan selvityksen siihen sisältyvistä kustannuksista.

Lue lisää