Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat EU-jäsenvaltioiden rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. 

Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jonka organisaatiossa se on toiminut perustamisestaan eli vuodesta 2014 alkaen. Yhteyspiste on osa Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen toimintaa. 

Yhteyspisteen tehtävät 

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa 

  • terveydenhuoltopalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla
  • hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen
  • kustannusten korvaamisesta 
  • eurooppalaisesta lääkemääräyksestä. 

Yhteyspisteen tehtävät on tarkemmin määritelty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Yhteyspiste viestii ensisijaisesti EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden terveyspalveluista. Se tarjoaa tietoa myös sosiaaliturvasopimusvaltioiden ja muiden valtioiden terveydenhuollon palveluista sekä terveydenhuollon lainsäädännöstä, hallinnollisista menettelyistä, kustannuksista ja niiden korvaamisesta sekä potilaan oikeuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rajat ylittävän terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä sekä rahoituksen seurannasta.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ei vastaanota eikä käsittele asiakkaiden hakemuksia. Yhteyspiste välittää yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta, lakien ja sopimusten toimeenpanosta sekä jakaa maakohtaista tietoa terveyspalveluista ja niiden käytöstä. Kelan maasta- ja maahanmuuton palvelunumero 020 634 0200 (Kelan kansainvälisten asioiden keskus) neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä Suomeen tai ulkomaille muutettaessa.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ylläpitää ja kehittää Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua, joka tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saat tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on saatavilla neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Lisäksi verkkopalvelun keskeisin sisältö on julkaistu suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Terveydenhuollon työntekijöiden tietotarpeisiin on laadittu oma osionsa.

Vuoden 2015 lopulla avattu verkkopalvelu tarjoaa luotettavaa tietoa, jonka ovat tuottaneet yhteistyössä rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos. 

Yhteystiedot

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Kela
Postiosoite: PL 80, 00056 KELA

Voit myös lähettää sähköpostia yhteyspisteelle osoitteeseemme
yhteyspiste(at)kela.fi 

Yhteyspisteestä saat yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Henkilökohtaisissa etuusasioissa, kuten hakemuksissa, olethan yhteydessä Kelan palvelukanaviin (www.kela.fi/kv-keskus). Tietosuojan takia emme voi käsitellä niitä sähköpostin kautta. Älä lähetä sähköpostilla arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi henkilötunnustasi.

Lisätietoja