Lääkekorvaukset

largeimage

 

Tulosta kuva (A 4, pdf)

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. 

Korvauksen saaminen edellyttää aina, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt lääkkeelle, perusvoiteelle tai kliiniselle ravintovalmisteelle korvattavuuden. Lääkkeen korvattavuus voidaan vahvistaa vain valmisteyhteenvedossa mainittuihin käyttöaiheisiin. Jos korvattavuutta ei ole hyväksytty, lääke jää kokonaan sinun maksettavaksesi.

Kela korvaa vain tarpeellisia lääkekustannuksia. Korvauksen saaminen edellyttää, että käytät lääkettä annostusohjeen mukaisesti ja ostat sitä enintään 3 kuukaudeksi kerrallaan, mahdollisimman edullisina pakkauskokoina.

Jos kustannukset korvattavista lääkkeistä kalenterivuoden aikana ylittävät vuosiomavastuun eli lääkekaton, saat loppuvuoden lääkekustannukset 2,50 euron lääkekohtaisella omavastuulla.

Suorakorvaus

Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kysely tehdään jokaisen apteekkiasioinnin yhteydessä osana lääkemääräyksen toimittamista. Apteekeissa on myös ajantasainen tieto kertyneestä alkuomavastuustasi.

Viitehintajärjestelmä

Lääkekorvauksen määrään vaikuttaa se, kuuluuko lääke viitehintajärjestelmään vai ei. Viitehintajärjestelmässä lääkevalmisteet luokitellaan viitehintaryhmiin. Samaan viitehintaryhmään kuuluvissa lääkevalmisteissa on yhtä paljon samaa lääkeainetta, ja ne ovat keskenään biologisesti samanarvoisia, joten niitä voidaan turvallisesti vaihtaa keskenään.

Viitehintaryhmille määritetään viitehinnat. Samaan ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisimman valmisteen myyntihinnasta.

Lääkeyritykset ilmoittavat lääkevalmisteiden hinnat Kelalle, joka välittää hintatiedot Lääkkeiden hintalautakunnalle. Hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteille viitehintaryhmät ja viitehinnat neljännesvuosittain. Tämän vuoksi lääkkeesi viitehinta ja siten korvauksen määrä saattavat vaihdella. Löydät viitehinnat ja vaihtokelpoiset valmisteet hintoineen lääkehaku-palvelusta.

Kun lääkevalmiste kuuluu viitejärjestelmän piiriin ja sen hinta on viitehintaa kalliimpi, Kelan korvaus lasketaan viitehinnasta.

Lääkevaihto

Apteekissa voit vaihtaa sinulle määrätyn lääkkeen edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, mikäli lääkärisi ei ole kieltänyt vaihtoa reseptiin tekemällään merkinnällä. Lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuus arvioidaan Fimeassa. Fimea hyväksyy vaihdon piiriin vain sellaiset lääkevalmisteet, jotka voidaan vaihtaa keskenään.

Vaihtaessasi sinulle määrätyn lääkevalmisteen apteekissa edullisempaan lääkkeeseen säästät lääkekustannuksissasi. Jos et halua vaihtaa lääkettäsi ja lääkkeesi hinta on viitehintaa korkeampi, saat korvauksen enintään viitehinnasta ja maksettavaksesi tulee lisäksi viitehinnan ylittävä osuus. Tämä viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta (lääkekattoa).

 

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 13.1.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016