Lapsilisän määrä ja maksaminen

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne alle 17-vuotiaat lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle.

 
Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa kuukaudessa
Ensimmäisestä lapsesta 94,88
Toisesta lapsesta 104,84
Kolmannesta lapsesta 133,79
Neljännestä lapsesta 153,24
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69


Esimerkki: Perheeseen kuuluu 3-, 4-, ja 15-vuotiaat lapset. Lapsen vanhempi saa lapsilisää kahdesta nuorimmaisesta ja 15-vuotiaalle maksetaan lapsilisä hänelle itselleen. Tällöin vanhemmalle maksetaan lapsilisä kahden lapsen mukaan.

Lapsilisä on verotonta tuloa. Omaisuus ja tulot eivät vaikuta lapsilisän määrään.

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

Yksinhuoltajalle korotus lapsilisään


Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää. Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta.

Maksaminen


Lapsilisä maksetaan kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä esim. maanantaina, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.        

Lapsilisän maksupäivät vuonna 2017

 • 26.1.2017
 • 24.2.2017
 • 24.3.2017
 • 26.4.2017
 • 24.5.2017
 • 22.6.2017
 • 26.7.2017
 • 25.8.2017
 • 26.9.2017
 • 26.10.2017
 • 24.11.2017
 • 22.12.2017

Lue lisää

Viimeksi muokattu 30.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017